Wyniki z google przekierowywuja na inne strony

witam,

od pewnego (dluzszego) czasu cos zlapalem, objawia sie to tym ze po wyszukaniu czegos w google i kliknieciu na jakis wyszukany link, jestem przekierowywany na jakies stony z reklami itp. (najczescniej taneihev.com). przeskanowalem system antyvirusem esed smart security, nic nie znalazl.

czy moglby ktos rzucic okiem na log z hijack?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:19:07, on 2012-06-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\trcboot.exe

C:\Program Files\IBM\Personal Communications\PCS_AGNT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Drivers\ldlcserv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\Clipdiary\clipdiary.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} - C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\\ddwmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SVRemote] c:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DIMPobieranie aktualizacji...1285781003180] "C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Programs\DIM.exe" "c:\documents and settings\all users\dane aplikacji\corel\downloads\540215253_610005\1285781003180\dim_params.xml" -Launch=3 -uibase="c:\documents and settings\tomaszm\dane aplikacji\corel\messages\540215253_610005\pl\messagecache2\workflow"

O4 - HKCU\..\Run: [Clipdiary] C:\Program Files\Clipdiary\clipdiary.exe

O4 - HKCU\..\Run: [] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-21-984076322-3929045184-3384220506-1010\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'postgres')

O4 - HKUS\S-1-5-21-984076322-3929045184-3384220506-1010\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe (User 'postgres')

O4 - HKUS\S-1-5-21-984076322-3929045184-3384220506-1010\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User 'postgres')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: kmhfoot - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\kmhfoot.exe (file missing)

O23 - Service: ldlcserv - IBM Corporation - C:\WINDOWS\system32\Drivers\ldlcserv.exe

O23 - Service: PEVSystemStart - Unknown owner - C:\ComboFix\pev.3XE (file missing)

O23 - Service: PostgreSQL Server 8.4 (postgresql-8.4) - PostgreSQL Global Development Group - C:/Program Files/PostgreSQL/8.4/bin/pg_ctl.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TrcBoot - IBM Corporation - C:\WINDOWS\system32\drivers\trcboot.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.21\bin\httpd.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.16\bin\mysqld.exe


--

End of file - 12444 bytes

Pokaż logi z OTL na wklej.org.

Pobierz i uruchom aswMBR

Po uruchomieniu kliknij Nie i następnie Scan.

Pokaż raport z tego programu Save log.

Przygotowałem logi:

OTL:

OTL.txt -> http://wklej.org/id/776434/

Extras.txt -> http://wklej.org/id/776435/

aswMBR:

aswMBR.txt -> http://wklej.org/id/776436/

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

raport z usuwania -> http://wklej.org/id/776458/

nowy log OTL.txt -> http://wklej.org/id/776460/

Wklej i kliknij Wykonaj skrypt:

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Wyłącz i ponownie włącz przywracanie systemu:

http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes-AntiMalware.

Podczas instalacji kliknij Odrzuć żeby zainstalować tylko darmowy skaner.

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

wykonałem powyższe instrukcje,

skaner Malwarebytes-AntiMalware wykryl 3 klucze rejestru jako Trojan Alert.

Kliknąłem przycisk: usuń.

Poniżej log z skanowania:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org


Wersja bazy: v2012.06.20.07


Windows XP Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

TomaszM :: TDM [administrator]


2012-06-20 23:02:42

mbam-log-2012-06-20 (23-02-42).txt


Typ skanowania: Szybkie skanowanie

Zaznaczone opcje skanowania: Pamięć | Rozruch | Rejestr | System plików | Heurystyka/Dodatkowe | Heuristyka/Shuriken | PUP | PUM

Odznaczone opcje skanowania: P2P

Przeskanowano obiektów: 276012

Upłynęło: 7 minut(y), 15 sekund(y)


Wykrytych procesów w pamięci: 0

(Nie znaleziono zagrożeń)


Wykrytych modułów w pamięci: 0

(Nie znaleziono zagrożeń)


Wykrytych kluczy rejestru: 3

HKCU\SOFTWARE\CE8SIIFGSU (Trojan.FakeAlert) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.

HKCU\SOFTWARE\NtWqIVLZEWZU (Trojan.FakeAlert) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.

HKCU\SOFTWARE\VXEG3ZNNE5 (Trojan.FakeAlert) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.


Wykrytych wartości rejestru: 0

(Nie znaleziono zagrożeń)


Wykryte wpisy rejestru systemowego: 0

(Nie znaleziono zagrożeń)


wykrytych folderów: 0

(Nie znaleziono zagrożeń)


Wykrytych plików: 0

(Nie znaleziono zagrożeń)


(zakończone)

W takim razie nic więcej nie musisz robić.

Atis, dzięki.

Wygląda że już mnie nie przerzuca na niechciane strony.

Czy była jakaś bezposrednia przyczyna w postaci pliku/zadania/procesu czy ogólnie system został przeczyszczony?

Przyczyną był trojan automatycznie uruchamiany przez zaplanowane zadanie: