Wyodrębnianie plików do instalacji SP 2


(Krzychuu) #1

Przy instalacji SP 2 na początku miłęm jakeiś wyodrębnianie plików. No i utworzyło to jakiś dziwny folder na dysko D. Czy po zainstalwoaniu SP 2 mogę go skasować?


(hevet) #2

Możesz bo to jest folder tymczasowy potrzebny tylko podczas instalacji.


(Mighty Ducks) #3

O ile mi wiadomo to po instalacji SP2 folder jest automatycznie usuwany,


(Edlib) #4

wyodrębnianiem plików system nazywa wypakowywanie plików cab