Wyodrębnianie plików do instalacji SP 2

Przy instalacji SP 2 na początku miłęm jakeiś wyodrębnianie plików. No i utworzyło to jakiś dziwny folder na dysko D. Czy po zainstalwoaniu SP 2 mogę go skasować?

Możesz bo to jest folder tymczasowy potrzebny tylko podczas instalacji.

O ile mi wiadomo to po instalacji SP2 folder jest automatycznie usuwany,

wyodrębnianiem plików system nazywa wypakowywanie plików cab