Wyskakiwanie ok. 60 okieniek Internet Explorer naraz


(Mjawulski) #1

Witam,

podczas normalnej pracy komputera w pewnym momencie wyskoczylo mi naraz 60 okienek IE. Naciśnięcie ctrl+alt+del nie zadzialalo (nie wyskoczyl Menedzer zadan). Logi z HiJacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:02:00, on 2007-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

G:\Tlen\Tlen.pl\tlen.exe

G:\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

G:\Adobe Acrobat Reader\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

G:\Last.fm\LastFMHelper.exe

E:\serwer\apache\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\serwer\apache\Apache2\bin\Apache.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\serwer\mysql\bin\mysqld-nt.exe

E:\serwer\apache\Apache2\bin\Apache.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

G:\Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

G:\HiJack\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://megapanel.gem.pl/q.php?s=m4bN.xcZFqtreml8Rxtanfn7&o=42534&id=dddEJdi4Ynbej1Fr21mvp.i7&t=1195560644&n=1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Adobe Acrobat Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - G:\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - G:\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\JMRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "G:\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] G:\Tlen\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "G:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = G:\Adobe Acrobat Reader\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = G:\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = E:\serwer\apache\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - G:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - G:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - G:\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FC00027F-4BAE-48F1-B326-550D3F91EF05}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apache2 - Apache Software Foundation - E:\serwer\apache\Apache2\bin\Apache.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - E:\serwer\mysql\bin\mysqld-nt (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe


--

End of file - 5732 bytes

Co było tego przyczyna?


(Gutek) #2

możesz usunąć HJT

Daj log z ComboFix


(Mjawulski) #3

(Gutek) #4

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.


(Mjawulski) #5

Dziekuje. A czy moglbym z czystej ciekawosci wiedziec co to bylo? I co Pan zrobil ze tego juz nie ma?


(Gutek) #6

Infekcja przez pena na komputerze usunięto klucz :wink:

Na koniec poproszę o: Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport :wink:


(Mjawulski) #7

AVG Anti-Spyware - Scan Report


  • Created at: 22:28:30 2007-11-30

  • Scan result:

C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.76:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

:mozilla.187:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.307:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.308:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.309:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.500:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.501:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.478:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Information : No action taken.

:mozilla.7:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Netflame : No action taken.

C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@revsci[2].txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.378:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.379:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.700:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@skype[2].txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.139:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.140:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.141:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.142:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.413:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

:mozilla.287:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

:mozilla.290:C:\Documents and Settings\Michał\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mztzu0ch.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

::Report end

PS: Co to jest ten pen? i na czym polega infekcja przez pena?


(adam9870) #8

AVG wykrył jedynie ciasteczka. Są one jednak, wbrew pozorom całkowicie niegroźne. Możesz więc je spokojnie usunąć, jednak wtedy będziesz musiał ponownie ustawiać autologowanie na stronach i forach internetowych etc.

Pen = Pendrive. Jest to takie małe urządzenie, podłączane poprzez port USB umożliwiające w łatwy sposób przenoszenie danych pomiędzy komputerami.

O tego typu infekcjach możesz poczytać TU.


(Mjawulski) #9

aaa pendrive :slight_smile: kurcze to na kompletnego laika wyszedłem bo w sumie pierwsza rzeczą jaka pomyślałem myśląc pen był właśnie pendrive ale mówię ze to raczej nie to tylko pewnie coś bardziej skomplikowanego :wink: