Wyskakujące Alerty oraz ikony


(Pzpatrol) #1

Od jakiegoś czasu (wczoraj) wyskakuje mi pełno różnych alertów, postanowiłem że pogrzebię trochę i sam coś porobię, ale niestety nic mi to nie dało... ogólnie zainstalowałem:

  • Killbox

  • HijackThis

  • ComboFix

  • Fixwareout

Zrobiłem kupę plików .reg itp. według niezliczonych poradników, przetransformowałem na fraglesa pół komputera i nic mi to nie dało, nic się nei zmieniło i dalej wyskakują komnuikaty, dodam jeszcze że na pasku zadań, po lewej stronie daty gdzie są włączone programy, przez cały czas mam takie "czerwone kółko z białym X" które ciągle mryga, nic się nie dzieje po klikaniu.

A i mam na pulpipcie ikony które po skasowaniu same się odnawiają:

Error Cleaner

Spyware&Malware Protection

Privacy Protector

Zwykle komunikaty wyskakują z paska, pojawia się strona internetowa w IE, lub wyskakuje komunikat "Windows security Alert".

Poniżej zamieszczam loga z Hijack'a.:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:50:01, on 2007-12-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\WINDOWS\system32\cmd.exe

D:\WINDOWS\system32\cscript.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BDEX System - {202EBB90-ABD4-46CC-BB5A-4F0ECC67B331} - D:\WINDOWS\ttvbonvgl.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: The leosrv - {257F0149-3042-4F1E-97A1-7602460E97EE} - D:\WINDOWS\leosrv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AsusStartupHelp] D:\Program Files\ASUS\AASP\1.00.17\AsRunHelp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "D:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E7DED7FA-BBC3-41E9-A805-B743C142E55E}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: hjoqor - {BA21E69D-106C-4375-B416-59156C061493} - D:\WINDOWS\hjoqor.dll

O21 - SSODL: xcvwer - {E73415FE-9170-4CDF-9148-9DFFE27C531F} - D:\WINDOWS\xcvwer.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


--

End of file - 11109 bytes

(Mikolaj14) #2

Ściągnij sobie Rogue Remover Free zrób scan i usuń błędy. Mi pomogło bo tez miałem ten znak na pasku.


(Pzpatrol) #3

Nic nie daje takie coś, dodam jeszcze tyle że gdy próbuję coś otworzyć za pomocą np. Paint'a (PPM-> Otwórz za pomocą->Paint), to wyskakuje mi komunikat " System windows nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku. Nie możesz mieć odpowiednich uprawnień aby mieć dostęp do tego pliku"

Edit.:

Jednak chyba coś dało, nie wyskakują komunikaty a czerwone kółko znikło. Zapowiada się dobrym wynikiem.


(Mikolaj14) #4

ale mi chodziło tylko o te kolko na pasku. O alertach nie mam pojecia


(Mikolaj14) #5

skoro system sie odpala to twoj problem moze byc spowodowany tym ze ulegly zmianie uprawnienia, czyli nie jestes teraz "bogiem" na swoim dysku i nie mozesz robic wszystkiego wchodzisz do "moj komputer" wyswietla ci twoje napedy, klikasz prawym myszy na napedzie i wybierasz wlasciwosci, powinna sie pokazac zakladka "zabezpieczenia" klikasz ja i tam masz nazwy uzytkownika lub grup, do kazdej nazwy sa przyporzadkowane jakies uprawnienia i teraz upewnij sie ze przy twojej nazwie sa zaznaczone wszystkie opcje czyli ze jestes full wlasciciel bez ograniczen, potem zastosuj i gotowe czynnosc powtorz odpowiednio dla kazdej partycji jesli zachodzi taka potrzeba a jesli bys mial problem i akurat u ciebie nie wyswietla tej zakladki "zabezpieczenia" to po kliknieciu moj komputer wchodzisz w narzedzia wybierasz opcje folderow, widok i odznaczasz tam "uzyj prostego udostepniania plikow" potem zastosoj i juz zakladka powinna byc mam nadzieje ze to to i ze zadziala powodzenia


(Gutek) #6

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym - Daj log z ComboFix

usuń wpisy HJT