Wyskakujace dziwne błedy - proszę o sprawdzenie loga


(Fiszek) #1


(Joan Sunshine) #2

w dodaj/usuń odinstaluj AskTBar

usn folder z dysku i skasuj wpisy, daj loga z Silentrunners