Wyskakujące komunikaty


(Rompy) #1

wyskakujące jakieś okienka coś w rodzju reklam. Prosze o sprawdzenie loga.


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Command Service i Remote Reader Machine

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz cmdService i ok

W trybie awaryjnym usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + KONIECZNIE log z l2mfix (wybierasz opcje 1)


(Rompy) #3


(Bbieniol) #4

Odpal Konsolę odzyskiwania z CD XP i wpisuj komendy:

CD C:\WINNT\System32

ATTRIB -R-S-H vzg181ff.dll

ATTRIB -R-S-H ssmc.exe

ATTRIB -R-S-H aaa00000.dll

ATTRIB -R-S-H atmtd.dll

DEL vzg181ff.dll

DEL ssmc.exe

DEL aaa00000.dll

DEL atmtd.dll

EXIT

Po tym dajesz nowy log z l2mfix :slight_smile:


(Rompy) #5


(Bbieniol) #6

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINNT\SYSTEM32\vzg181ff.dll

Klikasz X i restart kompa :slight_smile:

I jeszcze raz log z l2mfix :slight_smile:


(Rompy) #7


(Bbieniol) #8

Czysto :slight_smile: