Wyskakujące okienka - błędy systemowe?


(Kkorniak) #1

Witam.

Mam następujący problem - podczas uruchamiania systemu tuż po samym uruchomieniu i załadowaniu wszystkich programów wyskakuje mi dwukrotnie okienko:

bdskrypt2xq1.th.jpg

To jest jakiś błąd systemowy czy coś innego? Skanowałem komputer kasperskym i panda, ale nic nie wykryły. Błąd wyskakuje podczas każdego uruchamiania systemu.

Kolejne okienko to takie:

1002vp2.th.jpg

Wyskakuje podczas normalnego użytkowania komputera, nie ma zasady kiedy się pojawia.

Proszę o pomoc - pozdrawiam.


(Chillout) #2

Wrzuć logi.


(Kkorniak) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:46:59, on 2008-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\windows\realplayer.exe

C:\mont.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.812\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: tacmc2t o..7d7comwm.27.0.0.1 niuone.norman.no

O1 - Hosts: .com

O1 - Hosts: mu7associates.com

O1 - Hosts: 127.0n0e7f

O1 - Hosts: n7 ce.com

O1 - Hosts: 0.0..n.vtah

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [realplayer] C:\windows\realplayer.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvGraphicsInterface] C:\mont.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Nikon Monitor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

ComboFix:

http://wklej.org/id/5d87444693


(huber2t) #4

Daj logi z hijackthis i combofix


(Kkorniak) #5

No i co Panowie, widzicie tu coś? Bo ja się na tym nie znam...

Logi z HiJackThis i ComboFix są dwa posty wyżej.


(huber2t) #6

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\uaekj.exe 

C:\WINDOWS\system32\uyrxd.exe 

C:\WINDOWS\system32\amxzd.exe 

C:\WINDOWS\system32\rtlh.exe 

C:\WINDOWS\system32\evjt.exe 

C:\WINDOWS\system32\lgoqzos.exe 

C:\WINDOWS\system32\dlpao.exe

C:\WINDOWS\system32\rdtr.exe 

C:\WINDOWS\system32\ohoy.exe 

C:\WINDOWS\system32\uafgrvnw.exe 

C:\WINDOWS\system32\nytpege.exe 

C:\WINDOWS\system32\gdzrso.exe 

C:\WINDOWS\system32\hlmykob.exe 

C:\WINDOWS\system32\nqfntiga.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(Kkorniak) #7

Oto ten log:

http://www.wklej.org/id/76a788a2fb


(huber2t) #8

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\winhost.exe

C:\mont.exe


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAX5-90401C608512}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(Kkorniak) #9

http://www.wklej.org/id/afc8ffb33b


(Leon$) #10

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Kkorniak) #11

Kolejny log:

http://www.wklej.org/id/fe886ff2d3


(Leon$) #12

Log wygląda na czysty

zrób optymalizacje uruchamiania http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile: