Wyskakujace okienka - log


(Nosek27) #1

Witam, pomocy bo juz nie daję rady :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:54:21, on 2005-12-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\SoftPerfect Personal Firewall\fw.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Artur\Pulpit\HijackThis.exe


F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoftPerfect Personal Firewall] "C:\Program Files\SoftPerfect Personal Firewall\fw.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{903D33C8-8041-4BFB-8D6B-EFA394CDB3B4}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: avpe32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpe32.dll

O20 - Winlogon Notify: Extensions - C:\WINDOWS\system32\qsvd.dll

O20 - Winlogon Notify: WebCheck - C:\WINDOWS\system32\m046lahs1d46.dll (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Trojan.Repsamo jak go usunąć masz TUTAJ

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

Dodatkowo POCZYTAJ o usuwaniu fałszywej tapety

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.