Wyskakujące okienko c:\setup.exe

Co chwila na monitorze wyskakuje mi okienko c:\setup.exe a na nim biegające kreseczki na czarnym tle…:slight_smile: wyskakuje też powiadomienie drukarki: znaleziono błąd podczas drukowania dokumentu “No Document Name” na LPT1. Dodam tylko że nie uruchamiałam swojej drukarki od dawna i nie wiem o co chodzi. oprócz tego ostatnio wyinstalowałam program lime wire , i jego okienko z raportem również pojawia się wciąż i wciąż… jestm oblężona…:slight_smile: może znajdziecie coś dziwnego w logu i to jakiś wirus?:

Nie trzymaj hijacka w TEMPie - umieść go np. na pulpicie.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Pobierz The avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

=> Kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po resecie może pojawić się okienko na dosłownie kilka sekund oraz log w notatniku. Wejdź tam gdzie masz avangera i skasuj plik backup.zip czyli np. c:\avanger\backup.zip.

Usuń HJT.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

W trakcie wykonywania poleconych operacji wyskoczyło mi okienko iż wystąpiły jakieś problemy z quick time’m…

Także przy wklejaniu w avanger pojawił się komunikat o błędzie w zdaniu(komendzie), które miałam wkleić, podaję więc raport również z niego:

//////////////////////////////////////////

> Avenger Pre-Processor log

> //////////////////////////////////////////

> 

> Syntax error in line --- does not appear to be a valid registry path. 

> Line will be ignored.

> Error code: 1813

> Line: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" | "Etwu

> 

> 

> //////////////////////////////////////////

> 

> 

> Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

> Running from registry key:

> \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\girvyjui

> 

> *******************

> 

> Script file located at: \??\C:\WINNT\qikbnxvo.txt

> Script file opened successfully.

> 

> Script file read successfully

> 

> Backups directory opened successfully at C:\Avenger

> 

> *******************

> 

> Beginning to process script file:

> 

> Driver COM+ Messages unloaded successfully.

> Folder C:\PROGRA~1\COMMON~1\{34E8C~1 deleted successfully.

> Folder C:\Program Files\Common 

> Files\{44E8C553-050E-1045-0120-030401020030} deleted successfully.

> Folder C:\Program Files\outlook deleted successfully.

> Folder C:\Program Files\Ipwindows deleted successfully.

> File C:\WINNT\System32\amrhymig.dll deleted successfully.

> File C:\WINNT\System32\winlog.exe deleted successfully.

> File C:\WINNT\ASEMBL~1\winspool.exe deleted successfully.

> File C:\WINNT\System32\svchosts.exe deleted successfully.

> Registry value 

> HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|outlook deleted 

> successfully.

> Registry value HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|winlog 

> deleted successfully.

> Registry value 

> HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|{44E8C553-050E-1045-0120-030401020030} 

> deleted successfully.

> Registry value HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|IpWins 

> deleted successfully.

> Registry value 

> HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|{44E8C553-050F-1045-0120-030401020030} 

> deleted successfully.

> Registry value HKLM\Software\Microsoft\Internet 

> Explorer\Toolbar|{C1B4DEC2-2623-438E-9CA2-C9043AB28508} deleted 

> successfully.

> Registry key 

> HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser 

> Helper Objects\{5962DDA6-151A-4ABF-6D22-6CE4B8B3EAEA} deleted 

> successfully.

> Registry key 

> HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser 

> Helper Objects\{C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} deleted 

> successfully.

> 

> Completed script processing.

> 

> *******************

> 

> Finished! Terminate.

> 

> ----------------------------------------------------

a oto pozostałe logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:06:55, on 2007-01-20

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2920.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.exe

C:\WINNT\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\WINNT\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.563\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {5962DDA6-151A-4ABF-6D22-6CE4B8B3EAEA} - C:\WINNT\System32\amrhymig.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [OfficeGuard RegChecker] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AVPCC] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe” /wait

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Etwu] “C:\WINNT\ASEMBL~1\winspool.exe” -vt yazb

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .uk/component/option,com_weblinks/Itemid,0/task,view/catid,16/id,22/: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

Usuń wpisy i pokaż nowy log z HJT i Silenta.

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 2000

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"internat.exe" = "internat.exe" [MS]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Synchronization Manager" = "mobsync.exe /logon" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"OfficeGuard RegChecker" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe"" [null data]

"AVPCC" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /wait" ["Kaspersky Labs."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINNT\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINNT\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINNT\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINNT\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files\AvpShlEx.dll" ["Kaspersky Labs."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files\AvpShlEx.dll" ["Kaspersky Labs."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINNT\Web\Wallpaper\Chateau.jpg"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINNT\System32\ssstars.scr" [MS]Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"SDMsgUpdate (TE)" -> launches: "C:\PROGRA~1\SMARTD~1\Messages\SDNotify.exe -PTE -V810 -SSDU.ini -A -Mhttp://www.smartdraw.com/msgs/messagecheck.aspx -D0 -T -N -X" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\rnr20.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\msafd.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


C:\WINNT\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")


Missing lines (compared with English-language version):

[DeleteAutosearch.reg]: 1 lineRunning Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AVP Control Centre Service, AVPCC, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service" ["Kaspersky Labs."]

KAV Monitor Service, KAVMonitorService, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service" ["Kaspersky Labs."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

System zdarzeń COM+, EventSystem, "C:\WINNT\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINNT\System32\es.dll" [null data]}----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 157 seconds.

---------- (total run time: 208 seconds)

Jest ok.

Możesz kosmetycznie ciachnąć.

Proponuję zainstalować Service Pack 2 oraz zaktualizować Interneta Explorer’a to nowszej wersji.

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=35&id=180

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=17&id=67

dzięki i pozdrawiam