Wyskakujące okienko "odmowa dostępu"


(Adrianek) #1

W systenie są ukryte pliki "Ustawienia lokalne" oraz "Dane aplikacji", które jak chcę otworzyć, to wyskakuje okienko i jest "Odmowa dostępu". Jak je otworzyć? W systemie XP, można je było otworzyć bez problemu. Dziękuję !!


(mktos) #2

"Dane aplikacji" w Viście to junction, a nie folder i nie daje się go normalnie otworzyć. Tym katalogiem którego szukasz jest C:\Users\AppData.

A "Ustawienia lokalne" najprawdopodobniej to junction prowadzący do C:\Users\AppData\Local.

Wejdź w konsolę (cmd.exe), przejdź do C:\Users\ i wydaj polecenie

dir /ad

i zobaczysz gdzie jaki junction prowadzi.