Wyskakujace okienko


(Blazej2) #1

Wyskakujące okienka po uruchomieniu komputera.


(Agatonster) #2

blazej2

Nie wklejaj tak dużych screenów - strona się rozjeżdża.

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(inż. Piniol) #3

Start -> Uruchom -> msconfig

Zobacz czy nie uruchamia się jakiś zbędny/odinstalowany program.