Wyskakujące okna IE, FF, oraz ciągle błędy programów

Proszę o sprawdzenie loga :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:55:40, on 2007-09-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [AmokHole] C:\DOCUME~1\lolek\DANEAP~1\MFCDAI~1\BASESKIP.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 1724 bytes

Jak nie będzie tych błędów w logach, to proszę powiedzieć jak to naprawić.

PS : Dodam jeszcze, że nie raz zacina się windows, tak jak by wieszał, ale nie do końca, mogę używać tylko startu…

O4 - HKCU\..\Run: [AmokHole] C:\DOCUME~1\lolek\DANEAP~1\MFCDAI~1\BASESKIP.exe

Skasuj ten wpis i daj Loga z ComboFixa

Masz infekcję “LOP”.

Użyj -->

NoLOP

Kliknij na “Search and Destroy”

Po pracy narzędzie utworzy log w lokalizacji C:\NoLop.log.

Potem sfiksuj ten w/w wpis (jeśli będzie):

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz (V) >> Fix checked.

Potem daj log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi

Jak właczam lop to wyskakuje to :

beztytuuan3.jpg

Dobra, w takim razie daj log z ComboFixa.

jessi

http://wklej.org/id/ccbd317556

Wklej do Notatnika :

File:: 

C:\WINDOWS\system32\S7624UXi.exe

C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

C:\WINDOWS\system32\142307dll.dll

C:\WINDOWS\Tasks\A08706BF9184B82F.job 

C:\Documents and Settings\lolek\Sane Aplikacji\mfcdai~1\Dartplatformcurb.exe 

C:\WINDOWS\Tasks\At1.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks\At11.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks\At13.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At14.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At15.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At16.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At17.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks\At19.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At2.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks\At23.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At24.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks\At5.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks\At7.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At8.job 

C:\WINDOWS\Tasks\At9.job 

C:\WINDOWS\system32\S7624UXi.exe


Folder::

C:\DOCUME~1\lolek\DANEAP~1\Mfcd Aim

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DANEAP~1\third lies itch ford


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AmokHole"=-

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe ) – podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Potem daj nowy log z ComboFixa.

jessi