Wyskakujące okna IE


(Jarxyz) #1

Bonżur, mam problem natury upierdliwej, a mianowicie co jakiś czas wyskakuje mi okienko IE pełne syfu i jest to co najmniej irytujące(od razu mówię,że IE nie używam od 5 lat i jadę cały czas na operze).

Załączam log z hijacka i liczę na pomoc bo zaraz coś mnie trafi :mrgreen:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:03:09, on 2007-12-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe

D:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

D:\WINDOWS\Dit.exe

D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

D:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

D:\Program Files\LClock\LClock.exe

D:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

D:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Documents and Settings\jarek\Desktop\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - D:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] D:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "D:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] D:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Vista Sidebar] D:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.74\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.74\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - D:\Program Files\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe

O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - D:\Program Files\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe

O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Sonic Solutions - D:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe

O23 - Service: RoxMediaDB10 - Sonic Solutions - D:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 10 (RoxWatch10) - Sonic Solutions - D:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxWatch10.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - D:\DOCUME~1\jarek\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

(Jarxyz) #2

a tak btw, komp przeskanowany spybotem, ad-awarem, avastem, a-squarem i nic to nie dało.

hilfe biite?


(Jarxyz) #3

Nowy ciekawy objaw-po jakimś czasie przestaje łączyć z jakimikolwiek stronami www(w każdej przeglądarce) choć torrenty i gg działają ok- WTF : |