Wyskakujące okna z reklamami


(Iwona781) #1

Witam,

Mam problem z wyskakującymi okienkami reklam

Pliki z farbar recovery scan tool

Plik FRST    

http://wklej.org/id/1663659/

Plik Addition

http://wklej.org/id/1663661/


(Atis) #2

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Scan i później Cleaning.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl/?src01=dp220150315
HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://do-search.com/web/?type=dspp&ts=1426417457&from=cor&uid=HITACHIXHTS545050B9A300_100907PBN40317JGVM5EX&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=HITACHIXHTS545050B9A300_100907PBN40317JGVM5EX&ts=1426417465&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=HITACHIXHTS545050B9A300_100907PBN40317JGVM5EX&ts=1426417465&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000 -> {8EEAC88A-079B-4b2c-80C1-7836F79EB40A} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=HITACHIXHTS545050B9A300_100907PBN40317JGVM5EX&ts=1426417465&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=HITACHIXHTS545050B9A300_100907PBN40317JGVM5EX&ts=1426417465&type=default&q={searchTerms}
Toolbar: HKU\S-1-5-21-120922063-3893973021-2031407098-1000 -> No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
CHR Extension: (Between Lines) - C:\Users\Celinka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\keggcgbnhmadelgogijpdbdhpkenmdoa [2015-03-15]
R3 catchme; \??\C:\Users\Celinka\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
S3 RSUSBSTOR; System32\Drivers\RtsUStor.sys [X]
S3 RtsUIR; system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [X]
S3 USBCCID; system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys [X]
U3 mbr; \??\C:\ComboFix\mbr.sys [X]
2015-03-16 09:43 - 2015-03-16 09:43 - 00020387 _____ () C:\ComboFix.txt
2015-03-04 22:17 - 2015-01-11 11:28 - 00003966 _____ () C:\{b6a94784-0ffb-4121-88c6-435139067ee2}.xpi
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MpfService => ""="Service"
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Iwona781) #3

Raport z usuwania Fixlog  

http://wklej.org/id/1663877/

Raport z FRST

http://wklej.org/id/1663880/


(Atis) #4

Co Ty robisz?

To nie jest Fixlist który napisałem i dotyczy XP, a Ty masz 7.