Wyskakujące reklamy zawiesza się adwclaner

Wyskakują nowe okna i reklamy, chciałem przeskanować Adw clanerem ale zawiesza się w trakcie skanowania

http://www.wklej.org/id/1655019/

http://www.wklej.org/id/1655021/

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF SearchPlugin: C:\Users\Dom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w03nifk4.default\searchplugins\key-find.xml
FF Extension: jid0HbNL9qqBkuuKRhJ9ncTonCky1HUjetpack - C:\Users\Dom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w03nifk4.default\Extensions\jid0-HbNL9qqBkuuKRhJ9ncTonCky1HU@jetpack [2015-03-05]
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Dom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fcjmbgoamdpbndikpbaoeoidaabejfmd [2015-03-04]
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Dom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ibfgalpdacmnhaikecnllfdpogahilkm [2015-02-13]
S3 IntcAzAudAddService; system32\drivers\RTKVHDA.sys [X]
S1 MpKsla02cc91d; \\C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A5871571-8960-4294-9865-72D1F43D31DA}\MpKsla02cc91d.sys [X]
S2 webTinst; \\C:\Windows\system32\Drivers\webTinst.sys [X]
2015-03-01 11:10 - 2015-03-05 10:59 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

http://wklej.org/id/1655161/

http://wklej.org/id/1655163/

nadal zawiesza się adwclaner na “scanning web browsers”

reklam nie widać nowych okien też nie,

Skasuj folder C:\FRST

Spróbuj w trybie awaryjnym.