Wyskakujące reklamy


(Karola 1650) #1

Pomoże ktoś?


(Acorus) #2

Odinstaluj BlockAndSurf,PennyBee,PennyBeeUpdate,RegClean-Pro,RoeyalCoupon,SmarterPower,sweet-page uninstall,WSE_Astromenda,Yahoo! Search.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Karola 1650) #3

Nowe logi.


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {9CCF78E5-D75E-4A02-8BC5-79A6E08CA38C} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2906633856-3008282504-649187448-1002UA = C:\Users\Robert\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-03-17] (Facebook Inc.)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
FF Extension: No Name - C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lp6eiw11.default\extensions\getbooly@boo.ly.xpi [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lp6eiw11.default\extensions\ed149b31-2114-4948-bbf4-21fb338a9d9d@87b08077-a2a6-4480-a7a1-ade143a3d21e.com [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lp6eiw11.default\extensions\2ab9302c-551a-4804-9971-9932d6d5b0f9@2bfa4cf8-298a-4792-80d5-75352ee81de1.com [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Users\Robert\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lp6eiw11.default\extensions\a9719e64-232b-4695-ae9c-a89cd7f2aa84@ca1279df-bc0d-44a8-97ef-19301c922b68.com [Not Found]
FF Extension: No Name - c:\program files (x86)\mozilla firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} [Not Found]
CHR HomePage: Default - hxxp://astromenda.com/?f=1a=ast_ir_14_38_chcd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyC0ByB0EtByEtByC0F0ByC0CtA0CtBtN0D0Tzu0SzyzytAtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCzz0D0F0D0DyBtAtG0EyEyDyEtG0EtBtCyBtG0Czz0EtDtGtAyE0D0BtB0ByEzyyCtC0C0B2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0DtB0CzyyE0E0F0EtG0ByCyBzztGyEzy0AtDtG0AzztCyCtG0EyCyB0A0Bzy0CyDtCyDtCyD2Qcr=2118328409ir=
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://astromenda.com/?f=7a=ast_ir_14_38_chcd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyC0ByB0EtByEtByC0F0ByC0CtA0CtBtN0D0Tzu0SzyzytAtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCzz0D0F0D0DyBtAtG0EyEyDyEtG0EtBtCyBtG0Czz0EtDtGtAyE0D0BtB0ByEzyyCtC0C0B2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0DtB0CzyyE0E0F0EtG0ByCyBzztGyEzy0AtDtG0AzztCyCtG0EyCyB0A0Bzy0CyDtCyDtCyD2Qcr=2118328409ir=", "https://www.google.pl/"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - astromenda.com
CHR DefaultSearchURL: Default - http://astromenda.com/results.php?f=4q={searchTerms}a=ast_ir_14_38_chcd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FyC0ByB0EtByEtByC0F0ByC0CtA0CtBtN0D0Tzu0SzyzytAtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCzz0D0F0D0DyBtAtG0EyEyDyEtG0EtBtCyBtG0Czz0EtDtGtAyE0D0BtB0ByEzyyCtC0C0B2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0DtB0CzyyE0E0F0EtG0ByCyBzztGyEzy0AtDtG0AzztCyCtG0EyCyB0A0Bzy0CyDtCyDtCyD2Qcr=2118328409ir=
CHR Extension: (SmarterPower) - C:\Users\Robert\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mkleglchdkoipbckigmpmbajmlefofdg [2014-10-24]
S3 ewusbmbb; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ewusbwwan.sys [X]
S3 ew_hwusbdev; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 ew_usbenumfilter; \SystemRoot\System32\drivers\ew_usbenumfilter.sys [X]
S3 huawei_cdcacm; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
S3 huawei_enumerator; \SystemRoot\System32\drivers\ew_jubusenum.sys [X]
S3 huawei_ext_ctrl; \SystemRoot\System32\drivers\ew_juextctrl.sys [X]
S3 huawei_wwanecm; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
S3 hwdatacard; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
2014-10-28 12:11 - 2014-10-28 12:17 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Karola 1650) #5

Plik FRST nie został utworzony. Mam tylko FiXlog.txt


(Acorus) #6

Bo musisz wykonać nowy skan.Trudno zrobić?