Wyskakujące reklamy


(sarqah) #1

Wklejam logi z FRST, proszę o pomoc z wyskakującymi reklamami w przeglądarce

 

http://www.wklej.org/id/1670875/

http://www.wklej.org/id/1670877/

http://www.wklej.org/id/1670878/


(Atis) #2

Odinstaluj McAfee Security Scan Plus.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Najpierw możesz wyeksportować zakładki: KLIK

Geek Uninstaller free: KLIK

Później zainstaluj stabilną wersję: KLIK

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-1646102021-3327634456-471352211-1000\...\Policies\Explorer: [] 
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1646102021-3327634456-471352211-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
FF Extension: Widget context - C:\Users\giluplu\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\{140A2D0E-85CC-4ed3-9BA5-8FA35DA7FABA}.xpi [2014-01-01]
FF HKU\S-1-5-21-1646102021-3327634456-471352211-1000\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
FF Extension: No Name - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04]
S4 6e058918; "C:\Windows\system32\rundll32.exe" "c:\Program Files (x86)\QuickShopper\QuickShopper.dll",serv
2015-03-15 19:03 - 2015-03-24 22:03 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
Task: {091B1F84-3696-4089-839D-F9C14D56C6F5} - \{33217E49-2371-4367-B099-2DDC99EEBF5A} No Task File <==== ATTENTION
Task: {51BF8049-9C04-48A3-AA0B-973830A38BCA} - \{14296B72-BAB0-4465-A948-EB5F799A0EFB} No Task File <==== ATTENTION
Task: {A67A1106-5ACA-457D-A85A-3D911D9C9875} - System32\Tasks\{FBA07E3F-68C4-45E4-B317-97CC61585E28} => pcalua.exe -a "C:\ProgramData\BlockIt Ad remover\BlockIt Ad remover.exe" -c /progname=BlockIt Ad remover /progver=3.4.2 /progpub=BlockIt Ad remover /proguninstallurl=asdahjka.com /deleteappfolder=0 /VERYSILENT
Task: {F895C50B-F025-46D1-B204-0650CF6851D5} - \{815272A0-3853-410C-8F8F-A7E72EFF40F7} No Task File <==== ATTENTION
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(sarqah) #3

Logi z usuwania Fixlog: http://wklej.org/id/1671634/

Logi ze scanu po naprawie: http://wklej.org/id/1671649/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 16 ActiveX

Adobe Flash Player 16 NPAPI

Java 6 Update 20

Zainstaluj:

Flash Player 17.0.0.134 Plugin

Flash Player 17.0.0.134 ActiveX

Java 8 Update 40