Wyskakujące reklamy


(Tomash P 214) #1

Mam problem z wyskakującymi reklamami w nowych oknach najczęściej po kliknięciu. Do tego komputer przez to bardzo zwolnił. Dziś korzystałem z AdwCleaner, Malwarebytes, CCleaner, resetowałem ustawienia przeglądarek, ale mimo usunięcia wielu śmieci problem z wyskakującymi reklamami nadal istnieje. Liczę na Waszą pomoc:

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1746350/

Addition: http://www.wklej.org/id/1746351/

Shortcut: http://www.wklej.org/id/1746353/

 

OTL: http://www.wklej.org/id/1746354/

Extras.txt: http://www.wklej.org/id/1746355/

 

Z góry dziękuje


(Acorus) #2

Odinstaluj Adobe Reader 8 - Polish.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CloseProcesses:
ProxyEnable: [S-1-5-21-1662005400-1374616769-2905633028-1000] => Internet Explorer proxy is enabled
ProxyServer: [S-1-5-21-1662005400-1374616769-2905633028-1000] => http=127.0.0.1:9880
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
R2 EqalateSeianopicarat; C:\Program Files\EqalateSeianopicarat\EqalateSeianopicarat.exe [281088 2015-06-16] () [File not signed] <==== ATTENTION
S4 blbdrive; \SystemRoot\system32\drivers\blbdrive.sys [X]
S1 wafd_1_10_0_19; system32\drivers\wafd_1_10_0_19.sys [X]
C:\Users\Tomasz\jsneq.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.