Wyskakujące reklamy


(system) #1

Podczas przeglądania stron internetowych co chwilę wyskakują mi okienka z reklamami. Nie mogę tego usunąć żadnym programem. Jest to bardzo denerwujące, dlatego proszę o pomoc.

Wklejam mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:25:12, on 2006-08-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRAMY\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - E:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - E:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz &Wszystko używając Mass Downloader'a - E:\Programy\Mass Downloader\Add_All.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając &Mass Downloader'a - E:\Programy\Mass Downloader\Add_Url.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {8DAE90AD-4583-4977-9DD4-4360F7A45C74} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{65B1C1A1-96AB-464A-B67A-DAAF7412DFC9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{65B1C1A1-96AB-464A-B67A-DAAF7412DFC9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\explorer.dll

O20 - Winlogon Notify: Shell Extensions - C:\WINDOWS\system32\fp4003hme.dll

(Leon$) #2

A jakimi programami próbowałeś? :slight_smile:


(system) #3

Spybot , Ad-Aware SE Personal i jeszcze jakieś, ale nie pamiętam nazw.

Czy mógłby ktoś sprawdzić mojego loga?


(Myszonus) #4

Użyj Look2Me-Destroyer, potem ściągnij l2mfix i daj log numer 1.

Użyj programu

Killbox

--> Uruchamiasz zaznaczasz Delete on reboot, w polu full path of file wklej ścieżkę :

C:\WINDOWS\system32\explorer.dll

Klikasz X i reset kompa.

Wpis skasuj Hijackiem. Daj log z SilentRunners.