Wyskakujace strony internetowe

Bardzo proszę o pomoc. Wyskakują mi same strony internetowe i nie wiem jak to naprawić. Poniżej podaje logi z HiJacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 17:49:41, on 2010-01-02

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\BitTorrent\bittorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Automated Content Enhancer - {1D74E9DD-8987-448b-B2CB-67FFF2B8A932} - C:\Program Files (x86)\Automated Content Enhancer\4.1.0.5290\ACEIEAddOn.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Customized Platform Advancer - {42C7C39F-3128-4a17-BDB7-91C46032B5B9} - C:\Program Files (x86)\Customized Platform Advancer\4.1.0.1960\CPAIEAddOn.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Content Management Wizard - {B72681C0-A222-4b21-A0E2-53A5A5CA3D41} - C:\Program Files (x86)\Content Management Wizard\1.1.0.1990\CMWIE.dll

O2 - BHO: Textual Content Provider - {CAC89FF9-34A9-4431-8CFE-292A47F843BC} - C:\Program Files (x86)\Textual Content Provider\1.1.0.1810\TCPIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Web Search Operator - {EB4A577D-BCAD-4b1c-8AF2-9A74B8DD3431} - C:\Program Files (x86)\Web Search Operator\4.1.0.2080\wso.dll

O4 - HKLM…\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe -p

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: OracleDBConsoleWsinf - Oracle Corporation - C:\app\Cerv\product\11.1.0\db_1\bin\nmesrvc.exe

O23 - Service: OracleOraDb11g_home1TNSListener - Unknown owner - C:\app\Cerv\product\11.1.0\db_1\BIN\TNSLSNR.exe

O23 - Service: OracleServiceWSINF - Oracle Corporation - c:\app\cerv\product\11.1.0\db_1\bin\ORACLE.EXE

O23 - Service: Oracle WSINF VSS Writer Service (OracleVssWriterWSINF) - Unknown owner - C:\app\Cerv\product\11.1.0\db_1\bin\OraVSSW.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Windows7FirewallService - Sphinx Software - C:\Program Files\Windows7FirewallControl\Windows7FirewallService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

End of file - 8886 bytes

Z góry dziękuję za pomoc.

Zawartość logów wklejasz na wklej.org, wklej.to lub nopaste.pl, a w poście dajesz link.

Pokaż logi z narzędzi:

:arrow: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

:arrow: System Repair Engineer

(Na Windows Vista i 7 uruchamiamy programy z menu Uruchom jako Administrator… ).

Proszę oto logi:

OTL: http://wklej.org/id/254186/

System Repair Engineer: http://wklej.org/id/254214/ - nic innego mi nie zapisało chyba, że gdzieś zapisuje domyślnie, a ja nie znalazłem.

To nie jest log SREng. Wszystko jest wytłumaczone obrazkowo. post2400643.html#p2400643

W białe dolne okno Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Potem log z usuwania oraz nowy log robiony opcją Run Scan.

Musiałem zrestartować komputer i to się automatycznie pojawiło: http://wklej.org/id/254266/

A to jest nowy log: http://wklej.org/id/254274/

Teraz jest czysto.

W OTL kliknij CleanUp.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes’ Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Gdy będą wirusy pokaż raport po usuwaniu.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner oraz wyłącz nim zbędniki z autostartu (Narzędzia -> Autostart).

Już się chyba strony nie otwierają. =D> Bardzo dziękuje.