Wyskakujący komunikat " Brak dysku - Exce... c0000013..."


(Elek555) #1

Mam problem , jak wielu użytkowników - wyskakiwał mi co rusz błąd o treści Exception Processing Message c0000013...... (brak dysku) po podłączeniu drukarki, aparatu, uruchamianiu stacji CD itp. Robiłam skanowanie kilkoma programami, coś tam wykryły i "unieszkodliwiły" bo komunikat pojawił sie tylko raz przy uruchamianiu OPERY i wiecej nie gnębił. Dzisiaj mam prawie pustą tapetę, Eksplorer nie działa, komputer pracuje jak wielki muł. Pomóżcie proszę .

A to mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:10:30, on 2008-10-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

F:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

F:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

F:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

F:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

F:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe

F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

F:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe

F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

F:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

F:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

G:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Opera\opera.exe

G:\PROGRAMY\WinRAR\WinRAR.exe

F:\DOCUME~1\owczarek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX16.250\HijackThis.exe

F:\Documents and Settings\owczarek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Opera\Opera\profile\cache4\temporary_download\HJTInstall.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.encyklopedia.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.encyklopedia.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - F:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

F3 - REG:win.ini: load=g:\Programy\S3ownik\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - F:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - G:\PROGRAMY\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - f:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - f:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - F:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" F:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AdslTaskBar] "rundll32.exe" stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [OM2_Monitor] "F:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\FirstStart.exe" /OM

O4 - HKLM..\Run: [spySweeper] "F:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray

O4 - HKCU..\Run: [LightScribe Control Panel] "F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKCU..\Run: [ares] "G:\PROGRAMY\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU..\Run: [swg] "F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [OM2_Monitor] "F:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = F:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = F:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - F:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyolij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyolij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2AAC1291-40C1-4CAB-93FA-78CFAA0B9C9B}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{2AAC1291-40C1-4CAB-93FA-78CFAA0B9C9B}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - F:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - F:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - F:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - F:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - F:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - G:\PROGRAMY\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - G:\PROGRAMY\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - F:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

--

End of file - 11002 bytes


(huber2t) #2

fix w hiajckthis

Podaj log z Combofix


(Agatonster) #3

elik ,

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Ważne

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(Elek555) #4

Czy mam coś zrobić z tymi plikami przed uruchomieniem Combofixa?


(Spandau) #5

Tak Usuń podane przez Huberta wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked


(Elek555) #6

Dzięki, zaczynam działać


(Elek555) #7

pod tym adresem umieściłam log z Combofixa http://wklejto.pl/11560.

Przepraszam, że tak długo to trwało ale idzie mi jak "po grudzie".


(huber2t) #8

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Driver::

SetupNTGLM7X


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{80bcd644-f988-11dc-9a1d-0019dbb22d1b}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9e5ed6b9-ccde-11dc-9995-0019dbb22d1b}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Elek555) #9

Tu umieściłam log http://wklej.org/id/8676/. Czekam na dalsze instrukcje


(huber2t) #10

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!