Wyskakujący komunikat przy starcie systemu


(Safodo) #1

Jak wyłączyć wyskaującą konsole która znajduje się na screnie  http://imgur.com/psmIaYu


(BlackFX) #2

Jaki to system?

Proponuje naprawę systemu, przy starcie systemu wciskaj klawisz F8, czyli po zakończeniu ładowania biosu.

Możesz tez uruchomić komputer w trybie awaryjnym i sprawdzić czy błąd będzie się pokazywał.

Sprawdź w jakie aplikacje uruchamiają się przy starcie wyłącz zbędne (polecenie uruchom “uruchamianie” > msconfig > uruchamianie)


(Safodo) #3

Windows 7. Jak kliknę f7 to pojawiaja mi sie 3 opcje do wyboru gdy którąś wybiorę to system normalnie sie uruchamia. W trybie awaryjnym błąd nie wyskakuje. 


(Atis) #4

Pokaż logi z Farbar Recovery Scan Tool na wklej.org:

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowiązkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/


(Safodo) #5

FRST 

http://www.wklej.org/id/1450239/

ADDITION

http://www.wklej.org/id/1450240/


(Atis) #6

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [] => [X]
AppInit_DLLs: c:\progra~1\suptab\search~1.dll => c:\Program Files\SupTab\SearchProtect32.dll [85504 2014-03-05] (Skytech Co., Ltd.)
Startup: C:\Users\Safodo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows NA7 Service.bat ()
ShellIconOverlayIdentifiers: 00avast -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
CHR HKCU\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
S1 MpKsl39897ff1; \??\C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EC7D1D11-EBCB-4F4D-8D8E-29440995470D}\MpKsl39897ff1.sys [X]
S1 MpKsl5ab81a68; \??\C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EC7D1D11-EBCB-4F4D-8D8E-29440995470D}\MpKsl5ab81a68.sys [X]
S1 MpKsl9fc65810; \??\C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{EC7D1D11-EBCB-4F4D-8D8E-29440995470D}\MpKsl9fc65810.sys [X]
S3 vtany; \??\C:\Windows\vtany.sys [X]
S3 XFDriver; \??\E:\Xfire2\XFDriver.sys [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
Task: {17B339C2-8FBC-4CED-B3B4-A29A9AF86ED7} - System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-4164012893-1460328952-516545561-1001 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {2C59ECAF-3A27-4640-9F4B-519B05BDD70F} - \Microsoft\Windows\MUI\LPRemove No Task File <==== ATTENTION
Task: {2E9D9313-2C02-4867-8222-D8E68E0CAB37} - System32\Tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-4164012893-1460328952-516545561-1001 => C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\recordingmanager.exe
Task: {3D9089F6-5F01-4A4E-A764-DE107E199C62} - System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-4164012893-1460328952-516545561-1001 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {617BC1BC-7A60-4216-80D0-DA8C6F4F270E} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-4164012893-1460328952-516545561-1001 => C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {78E4837C-4898-4E61-A616-8A63B8B422BF} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-4164012893-1460328952-516545561-1001 => C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe
Task: {C296D42A-36CA-444E-B4F1-A5F1EF72E4C5} - System32\Tasks\{CE56D6C7-7C39-4D69-B520-03B668AAE933} => Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.14.59.104/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {DCFDF614-226A-433C-AB1C-336085EBEDD3} - System32\Tasks\cFosSpeedTR => C:\CFOSSP~1\CFSTR.exe
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\fst_pl_81" /f
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Safodo) #7

Po kliknięciu fix i restarcie komunikat juz sie nie wyświetlił . Dzięki ! :D