Wysoki ping w dzień


(Wyrywacz997) #1

xxx


(Omanos Glazik6) #2

Nie korzystasz może z sieci osiedlowej? Jeśli tak to normalne.