Wysoki ping w grach


(Roondel177) #1

Witam.

Kierując się radą Młodego, czy mam jakiś syf na kompie który uniemożliwia poprawną prace mojego łącza. Co wejdę w jakoś grę wszystko cholernie mi się tnie. Logi z Hijackthis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:36:43, on 2012-02-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [TWCU] "C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" -nogui

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{02B474D6-6CBB-4DA8-B2AE-572156CA4121}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.158.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{02B474D6-6CBB-4DA8-B2AE-572156CA4121}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.158.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{02B474D6-6CBB-4DA8-B2AE-572156CA4121}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.158.1

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 3322 bytes


(Drobok) #2

Przeczytaj resztę tematów użytkowników waszego forum i pomyśl dlaczego nie uzyskałeś pomocy, program z którego zrobiłeś log jest przestarzały. otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html