Wysoki ping - wyciąg z HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:59:55, on 28 grudzień

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM…\Run: [avgnt] “C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe” /min

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Users\Kazuya\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

End of file - 4390 bytes

_________________________________________________________

Proszę o pomoc w przeanalizowaniu tych danych i zaradzeniu jakoś problemowi z pingiem. Jakby co - posiadam internet radiowy.

Wklej ten log na www.wklej.to .

http://wklej.to/tCid

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

lub

Dr.WEB CureIt! http://www.dobreprogramy.pl/DrWEB-CureI … 12976.html

:slight_smile:

Mogę nadmienić, że posiadam Windowsa 7, a w związku z tym jeszcze jeden związany z powyższym problem. Na XP moja maksymalna prędkość pobierania wynosiła ~67kbps, natomiast po przejściu na 7-kę, zmalała do ~61kbps. Monitor sieci pokazuje, że Mozilla pobiera po ~68kbps, a tak nie jest. Wydaje mi się, że ta jakaś Windowsowska usługa coś mi blokuje. Ale co to może być?

Skan Dr.WEB-em już za chwilkę :slight_smile: