Wysoki ping


(Goldentaiger) #1

Zacznę od tego, że jestem nowy na forum, mój problem polega na tym, że mój ping jest wysoki (700~) gdy sprawdzam na speedtescie, podczas gdy wpisuje w cmd komendę “ping www.google.pl -t”


(Dimatheus) #2

Triceratops , na forum używamy polskich liter diakrytycznych (ą, ć, ę, ń i tak dalej). Proszę - korzystając z przycisku Edytuj (na dole pierwszego posta po prawej stronie) - wyedytować swój post. Zignorowanie tej prośby będzie skutkować przeniesieniem tematu do kosza.

Pozdrawiam,

Dimatheus