Wysokie Pingi


(Michal Piecuch) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:08:06, on 2009-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - (no file)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{60DB5FAF-312E-4EC5-AD93-D52E147C9437}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe


--

End of file - 3408 bytes

(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Daj logi z OTL - OTL.txt i Extras.txt oraz log z GMER.


(Michal Piecuch) #3
http://wklej.to/wIYk

http://wklej.to/dkOP

http://wklej.to/533b

(deFco247) #4

W Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

:OTL

PRC - [2004-08-04 02:44:20 | 01,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\Explorer.EXE

FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Ask"

FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Ask"

FF - prefs.js..keyword.URL: "http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=13925&gct=&gc=1&q="


:Files

C:\WINDOWS\System32\tmp.reg

C:\WINDOWS\System32\VCCLSID.exe

C:\WINDOWS\System32\SrchSTS.exe

C:\WINDOWS\System32\swreg.exe

C:\WINDOWS\System32\VACFix.exe

C:\WINDOWS\System32\IEDFix.exe

C:\WINDOWS\System32\IEDFix.C.exe

C:\WINDOWS\System32\404Fix.exe

C:\WINDOWS\System32\o4Patch.exe

C:\WINDOWS\System32\swxcacls.exe

C:\WINDOWS\System32\Agent.OMZ.Fix.exe

:\WINDOWS\System32\WS2Fix.exe

C:\WINDOWS\System32\Process.exe

C:\WINDOWS\System32\dumphive.exe

C:\WINDOWS\System32\swsc.exe

C:\WINDOWS\PEV.exe


:Commands

[emptytemp]

[start explorer]

[Reboot]

Klikasz Run Fix. Pokaż log z usuwania oraz nowy log ze skanu OTL.


(Michal Piecuch) #5
http://wklej.to/f9gQ

http://wklej.to/9M7a

http://wklej.to/itSA

(deFco247) #6

Nie obejmuj linków do logów w code, bo to jest zbyteczne.

W Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

:OTL

PRC - [2001-08-24 20:00:00 | 00,036,352 | --S- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\svchost.exe

PRC - [2004-08-04 02:44:20 | 01,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\Explorer.EXE


:Files

C:\WINDOWS\svchost.exe

Klikasz Run Fix. Pokaż log z usuwania.


(Henio Mazurek) #7

Tutaj jest Jeefo.

Pobierz Avenger

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

Wklej do niego tekst

Klikasz Execute:

Potem dokładny skan Dr.WEB Cure It, lecz co się da, resztę usuń

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... 00.4.06190

Wklej log z niego.


(Michal Piecuch) #8

http://wklej.to/HtO2

http://wklej.to/NcFp


(Henio Mazurek) #9

Usuń kwarantannę Dr.WEB.

Powinno być czysto. Programy z którymi będzie problem przeinstaluj, a widać, że wirus nie próżnował.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu.


(Michal Piecuch) #10

Przywracanie miałem już wyłączone. Czysto nie jest ciągle powraca problem z svchost.exe


(Henio Mazurek) #11

Pobierz i uruchom ComboFix.

viewtopic.php?p=1170959#p1170959

Wklej z niego log.

Podczas pobierania i skanu wyłącz antywirusa i zapory.

To znaczy jaki? Problem z systemowym czy wirus wraca? Możliwe, że pliki systemowe też zostały uszkodzone w końcu trafiłeś na poważną infekcję.


(Michal Piecuch) #12

Wraca wirus który jest w katalogu C:/windows

Log z ComboFix'a

http://wklej.to/DHha


(deFco247) #13

Niestety to ścierwo nie chce zejść.

Za dużo plików zainfekowanych.

Pozostają Ci metody I i II z tego posta.


(Michal Piecuch) #14

Log z Combofixa

http://wklej.to/nzVk


(deFco247) #15

Log wygląda na czysty.

Menu Start -> Uruchom... -> Combofix /u

Przeczyść system CCleanerem.