Wystąpił problem podczas uruchamiania pliku C:/Users/Admin/AppData/Roaming/newnext.me/nengine.dll Nie można znaleźć określonego modułu


(Barrtekk227) #1

Cześć


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj:

Akamai NetSession Interface

Media Player

Media View

Media Viewer

Media Watch

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Barrtekk227) #3

@Atis


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-3703775224-2763301013-3066442418-1002\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => "C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-3703775224-2763301013-3066442418-1002\...\Run: [AVG-Secure-Search-Update_0913b] => C:\Users\barrtekk227\AppData\Roaming\AVG 0913b Campaign\AVG-Secure-Search-Update-0913b.exe /PROMPT --mid df83e074a97047d39dc3f121db100cbc-2b82552ec2333e937e93f5b004915150c637a7e5 --CMPID 0913b
HKU\S-1-5-21-3703775224-2763301013-3066442418-1002\...\Policies\Explorer: [] 
HKU\S-1-5-18\...\Run: [SearchProtect] => \SearchProtect\bin\cltmng.exe
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKCU - {270EAEED-B2AF-48DE-B202-2803C9134771} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3289847&CUI=UN11749074973103219&UM=2&SSPV=TB_T4
SearchScopes: HKCU - {9EDB2431-DF8C-45B5-82E6-E93A44054112} URL = 
BHO-x32: Media View -> {81c6fcd7-fc33-4711-8d41-2f1034e55f67} -> C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha1630\ie\MediaViewV1alpha1630.dll No File
BHO-x32: Media Player -> {9dd467f6-d1ee-48c5-b94b-15ea1208084d} -> C:\Program Files (x86)\MediaPlayerV1\MediaPlayerV1alpha654\ie\MediaPlayerV1alpha654.dll No File
BHO-x32: Media View -> {a869c6de-d353-4ea0-8472-921f3575a72e} -> C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha207\ie\MediaViewV1alpha207.dll No File
BHO-x32: Media Watch -> {b2825683-21a4-4efa-9576-b7fec3617690} -> C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home484\ie\MediaWatchV1home484.dll No File
BHO-x32: Media Viewer -> {c68e892c-b1c5-4ceb-b1d3-8ad80f60cdf3} -> C:\Program Files (x86)\MediaViewerV1\MediaViewerV1alpha597\ie\MediaViewerV1alpha597.dll No File
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@WebexpEnhancedV1alpha976.net] - C:\Program Files (x86)\WebexpEnhancedV1\WebexpEnhancedV1alpha976\ff
FF Extension: SharaGet download helper - C:\Users\barrtekk227\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oaxqab6j.default-1361060264292\Extensions\extension_firefox [2013-04-11]
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
CHR Extension: (Media Viewer) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bdebecgfgddfohlmlkenldbaogjecgdf [2014-08-05]
CHR Extension: (Media View) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bjdnbknigjpidhfpgjgjbhjapnfledgm [2014-08-05]
CHR Extension: (Media Watch) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\edknagppdjbfjjclbmcbgincbabgnebe [2014-08-07]
CHR Extension: (Webexp Enhanced) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\imomfglhofcbdgljeaicbnnojjddnkfg [2013-12-21]
CHR Extension: (Media View) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kecpcbdjflljiibgdmgdechefnefenij [2014-07-28]
CHR Extension: (BetterSrf) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\poheodfamflhhhdcmjfeggbgigeefaco [2014-07-28]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dhogjnnleghndloamdkljhnhdchpcijl] - C:\Program Files (x86)\PassShow\150.crx []
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [imomfglhofcbdgljeaicbnnojjddnkfg] - C:\Program Files (x86)\WebexpEnhancedV1\WebexpEnhancedV1alpha976\ch\WebexpEnhancedV1alpha976.crx []
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [mmifolfpllfdhilecpdpmemhelmanajl] - C:\Program Files (x86)\BetterSurf\BetterSurfPlus\ch\BetterSurfPlus.crx []
CHR Extension: (SharaGet download helper) - C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kekfoodhbhpjhjcdecjngamojfhknooc [2013-04-22]
S3 EagleX64; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
S3 wanatw; \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanatw64.sys [X]
C:\Users\barrtekk227\Desktop\FRST-OlderVersion
C:\AdwCleaner
C:\found.000
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3703775224-2763301013-3066442418-1002_Classes\CLSID\{355EC88A-02E2-4547-9DEE-F87426484BD1}\InprocServer32 -> C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Update\1.3.23.9\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3703775224-2763301013-3066442418-1002_Classes\CLSID\{FE498BAB-CB4C-4F88-AC3F-3641AAAF5E9E}\InprocServer32 -> C:\Users\barrtekk227\AppData\Local\Google\Update\1.3.24.7\psuser_64.dll No File
Task: {2C6A7A04-8011-487C-A3CD-FDC732D64CFB} - System32\Tasks\PassShow Update => C:\Program Files (x86)\PassShow\PsUP.exe <==== ATTENTION
C:\Program Files (x86)\PassShow
Task: {5D50D952-12B4-44E2-875E-6B0D0E9194DD} - System32\Tasks\Escolade => C:\Users\barrtekk227\AppData\Roaming\iPumper\Updater.exe <==== ATTENTION
C:\Users\barrtekk227\AppData\Roaming\iPumper
Task: {FD2C33A6-6716-4186-8C72-82E39DBDC298} - System32\Tasks\GC_Scheduler => %LOCALAPPDATA%\GC\Runner.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\PassShow Update.job => C:\Program Files (x86)\PassShow\PsUP.exe <==== ATTENTION
Hosts:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Barrtekk227) #5

Zrobiłem :slight_smile:


(Atis) #6

Uruchom Fix it i przywróć domyślny plik Hosts:

http://support.microsoft.com/kb/972034/pl

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 15 Plugin

Adobe Reader XI

Java SE Runtime Environment 6

Zainstaluj:

Java 8 Update 25

Adobe Reader XI 11.0.9

Flash Player 15.0.0.189 Plugin


(Barrtekk227) #7

Wykonałem wszystko tak jak zaleciłeś.