Wyświetlanie obiektu OLE w raporcie (MS Access)


(F Ruzia) #1

Mam utworzoną tabelę, gdzie w jednej kolumnie dodałam zdjęcia .jpg jako obiekt OLE. Chciałabym utworzyć raport, w którym wykorzystam dane z tabeli (razem ze zdjęciem). Jednak zamiast fotografii pojawia się biały prostokąt, a obejrzenie zdjęcia możliwe jest dopiero po dwukrotnym kliknięciu na pole (fotografia otwiera się w nowym oknie). Co zrobić, żeby zdjęcie było widoczne w miejscu białego pola, zaraz po włączeniu formularza/raportu?