Wysyłanie danych przez keyloggera


(Salwatore000) #1

Witam

mam problem... jakiś program NBUH.exe cały czas wysyła jakieś dane na pocztę onetu... czy to keylogger ? nie wiem jak go się pozbyć... proszę o pomoc...


(Arekmalek) #2

Daj log z hijackthis

Zablokuj porty przy pomocy WWDC (zmień znaczki na nielono, netbios może być na zółto.

Daj log z Combofix


(Salwatore000) #3
ComboFix 07-11-19.4 - salwatore512 2007-11-27 17:27:11.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.81 [GMT 1:00]

Running from: D:\Nowy folder\ComboFix.exe

 * Created a new restore point

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-10-27 to 2007-11-27 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-11-27 14:19

[code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:32:24, on 2007-11-27 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe C:\Program Files\Steam\Steam.exe C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe C:\Program Files\Xfire\xfire.exe C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FWReportsViewer.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\SALWAT~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.250\HijackThis.exe C:\DOCUME~1\SALWAT~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.078\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime O4 - HKLM..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe O4 - HKLM..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup O4 - HKLM..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe" O4 - HKCU..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent O4 - HKCU..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe


(Gutek) #4

folder do usunięcia

Pobierz program SDFix

-