Wysypywanie sie explorera


(antiferno) #1

od jakiegos czasu mam taka dziwna rzecz

kiedy zaznaczam niektore pliki wideo wywala mi explorera...

wie ktos jaka moze byc przyczyna ?


(Enter6000) #2

Możliwe, że przez kodeki. Załącz loga, może masz jakiegoś syfa.


(antiferno) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:43:44, on 2008-02-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

F:\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

F:\Comodo\Firewall\cfp.exe

F:\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\a-squared Free\a2service.exe

F:\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

F:\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Konnekt\konnekt.exe

F:\NetLimiter\NetLimiter.exe

F:\Utorrent\utorrent.exe

F:\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

F:\Opera\Opera.exe

D:\Soft\#Protect\malware spyware itp\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - F:\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "F:\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "F:\Comodo\Firewall\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] F:\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = F:\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - F:\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @F:\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - F:\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2CF4D331-B166-4ECB-918A-BF7C5418B979}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2CF4D331-B166-4ECB-918A-BF7C5418B979}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - F:\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - F:\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - F:\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - F:\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

(Enter6000) #4

? Wszystko normalnie wygląda. Chyba jednak kodeki. W zasobniku podczas zaznaczania plików, pojawiają się jakieś ikony?


(antiferno) #5

nie nic


(Ant00) #6

aby rozwiazac swoj problem zostaw explorera i przerzuc sie na firefoxa :mrgreen:


(antiferno) #7

BUAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA :glupek2: :glupek2: :glupek2: :glupek2: :glupek2: :glupek1:


(Porchekarera) #8

A może mu chodziło o proces explorer.exe nie może, ale napewno :stuck_out_tongue_winking_eye:P