"Wyszukaj" zamiast "Otwórz" part.3


(Maka1986) #1

Witam, piszę do Was po raz trzeci z nadzieją, że w końcu ktoś z Was pomoże mi rozwiązać mój problem. Od dłuższego czasu (a dokładniej od momentu, gdy kuzyn podłączył do mojego komputera zawiruszonego PEN Drive'a) po dwukrotnym kliknięciu na jedną z partycji zamiast "OTWÓRZ" pojawia się "WYSZUKAJ". Początkowo jedyną niedogodnością było to, że do wejścia w partycję używałem prawego przycisku myszki. Z czasem problem zaczął postępować. W chwili obecnej nie chcą mi się odpalać filmy :frowning: Wiem, że mam jakiś wirus, ale nie mam pojęcia jak się go pozbyć. Słyszałem, że Combo FIX rozwiązuje takie problemy, ale samo zainstalowanie i użycie nie rozwiąże problemu. Raz już to zrobiłem, wkleiłem log, ale najzwyczajniej w świecie nikt mi nie odpisał, a dla mnie były to nic nie znaczące literki i cyferki. Nie jestem komputerowym geniuszem, dla tego zwracam się z prośbą do Was do dokładną instrukcję co i jak mam zrobić.

Pozdrawiam, Karol.


(Spam) #2

HijackThis + ComboFix, wklej jeszcze raz, aktualne.


(Maka1986) #3

hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:38:56, on 2009-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bsplayer-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 6617 bytes

Combo FIX:

ComboFix 09-05-05.04 - user 2009-05-06 16:41.7 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.2047.1597 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\user\Pulpit\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090505-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-04-06 do 2009-05-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-06 14:38 . 2009-05-06 14:38 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-05-04 21:37 . 2009-05-04 21:37 -------- d-----w c:\program files\Vplayer

2009-05-03 22:55 . 2009-05-03 22:55 -------- d-----w c:\documents and settings\user\Dane aplikacji\OpenFM

2009-04-18 13:38 . 2009-04-18 13:52 -------- d-----w C:\AirborneTroops

2009-04-13 13:07 . 2009-04-13 13:07 -------- d-----w c:\program files\City Interactive

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-03 23:00 . 2008-11-20 23:50 -------- d-----w c:\program files\Total Video Converter

2009-04-28 14:55 . 2008-09-29 16:22 -------- d-----w c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-23 22:54 . 2009-04-02 22:54 15688 ----a-w c:\windows\system32\lsdelete.exe

2009-04-23 22:53 . 2009-04-02 22:50 64160 ----a-w c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys

2009-04-03 07:09 . 2009-04-03 07:09 -------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-04-02 22:50 . 2009-04-02 22:50 -------- d-----w c:\program files\Lavasoft

2009-03-30 22:16 . 2009-03-30 22:16 -------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage

2009-03-30 22:10 . 2009-03-30 22:11 410984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-03-30 22:10 . 2008-09-30 16:29 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-03-29 11:53 . 2001-10-26 19:15 50952 ----a-w c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-03-29 11:53 . 2001-10-26 19:15 359164 ----a-w c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-03-15 15:07 . 2004-07-17 13:36 12400 ----a-w c:\windows\system32\drivers\secdrv.sys

2009-03-15 15:07 . 2009-01-27 15:09 1384 ----a-w c:\windows\eReg.dat

2009-03-15 15:04 . 2008-10-13 15:33 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-15 15:04 . 2009-01-27 14:59 -------- d-----w c:\program files\GameSpy Arcade

2009-02-09 23:08 . 2008-10-13 15:33 66872 ----a-w c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2009-02-09 23:08 . 2008-10-13 15:33 22328 ----a-w c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2009-02-09 23:07 . 2008-10-13 15:33 103736 ----a-w c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

.

------- Sigcheck -------

[-] 2007-07-12 23:44 360576 E7DFCFFA380749B8626AD71E8F367DCB c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-20 8429568]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2007-07-12 123904]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"=

"c:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\Binaries\MOHA.exe"=

"c:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe"=

"c:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe"=

"c:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe"=

"c:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe"=

"c:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"=

"c:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe"=

"c:\Program Files\SopCast\SopCast.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"=

"c:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\MOHAA.exe"=

"c:\Documents and Settings\user\Pulpit\Skype.exe"=

"c:\Program Files\Roger Wilco\roger.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

"c:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime.exe"=

"c:\Program Files\EA GAMES\Medal of Honor Pacific Assault\mohpa.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"26622:TCP"= 26622:TCP:BitComet 26622 TCP

"26622:UDP"= 26622:UDP:BitComet 26622 UDP

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-04-03 64160]

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-11-06 114768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-11-06 20560]

R2 ousbehci;OrangeWare USB Enhanced Host Controller Service;c:\windows\system32\drivers\ousbehci.sys [2008-12-07 46080]

R3 ousb2hub;OrangeWare USB 2.0 Root Hub Support;c:\windows\system32\drivers\ousb2hub.sys [2008-12-07 56960]

S2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-03-09 953168]

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2009-05-03 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

  • c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-03-09 22:53]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.bsplayer-search.com/startpage

IE: &D&ownload &with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload all video with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

IE: &D&ownload all with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: mks.com.pl\www

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\user\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p4kteww1.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - BS.Player Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.pl

FF - component: c:\documents and settings\user\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p4kteww1.default\extensions{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB}\components\IBitCometExtension.dll

FF - component: c:\program files\BS.Player ControlBar\FirefoxDTT\components\BSToolbarFF.dll

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\user\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p4kteww1.default\extensions\firefox@tvunetworks.com\plugins\npTVUAx.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-06 16:42

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1229272821-823518204-682003330-1003\Software\SecuROM!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:73,7b,bc,1b,cd,da,db,2f,5f,89,aa,6e,fd,4a,4d,ac,41,69,28,a6,4c,35,4e,

ff,1a,ab,08,e0,5a,bf,7a,a7,a6,59,4d,f4,8e,e5,4b,6c,07,3b,50,5c,72,70,e3,e9,\

"??"=hex:2f,b6,6f,45,ee,e2,ec,0a,29,d5,69,d3,55,fd,2c,18

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1229272821-823518204-682003330-1003\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:e5,25,c8,91,75,1f,0f,a6,e3,ea,f0,0e,f8,22,ae,cd,02,bd,5c,da,d4,

6b,fc,18,a0,46,6a,91,00,3c,e9,68,ac,d8,1e,94,65,ca,90,16,35,0c,eb,4b,b2,6c,\

"rkeysecu"=hex:8d,48,08,a0,3e,68,4a,35,b2,ae,d3,c7,b1,ce,58,cc

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

  • > 'explorer.exe'(1900)

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll

c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll

.

Czas ukończenia: 2009-05-06 16:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-06 14:43

Przed: 45 920 956 416 bajtów wolnych

Po: 46 020 562 944 bajtów wolnych

143

-- Dodane 06.05.2009 (Śr) 17:36 --

Temat niebezpiecznie spada w dół, czekam na dalsze wskazówki... POMOCY!

-- Dodane 06.05.2009 (Śr) 17:39 --

Pomóżcie, bo nie chce formatować dysku ;/


(Leon$) #4

Logi wyglądają na czyste

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

co do problemu

Start >> Uruchom >> regsvr32 /i shell32

:slight_smile: