Wywala się IExplorer, powolna praca komputera


(system) #1

Witam !

Przy probie wczytania jakiejkolwiek strony wywala się IExplorer (czasem powodując zwis całego kompa). Dodatkowo komp chodzi bardzo powoli.

Log HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:24:51, on 2006-10-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\windows\system32\rlvknlg.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe

C:\Program Files\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TBONBin\tbon.exe

C:\PROGRA~1\Altnet\DOWNLO~1\asm.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\dom\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_22.dll

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\2.bin\ND2FNBAR.DLL

O2 - BHO: InstaFinder_K - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - C:\PROGRA~1\INSTAF~1\INSTAF~1.DLL

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)

O3 - Toolbar: RX Toolbar - {25D8BACF-3DE2-4B48-AE22-D659B8D835B0} - C:\Program Files\RXToolBar\RXToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveSexCams] C:\Program Files\VCom\Dialers\LiveSexCams\LiveSexCams.exe /dontdial 

O4 - HKLM\..\Run: [sncntr] c:\windows\system32\sncntr.exe /nocomm

O4 - HKLM\..\Run: [glwjmgeb] c:\windows\system32\glwjmgeb.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [psecsvci] C:\WINDOWS\system32\psecsvci.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] c:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AltnetPointsManager] C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe -s 

O4 - HKLM\..\Run: [SemanticInsight] C:\Program Files\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [tbon] C:\Program Files\TBONBin\tbon.exe /r

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kw.bar.need2find.com/KW/menusearch.html?p=KW

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{07218465-C65A-4145-9F4C-806121CF0307}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{07218465-C65A-4145-9F4C-806121CF0307}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{07218465-C65A-4145-9F4C-806121CF0307}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: SysTray - {E61B5E20-DE35-11CF-9C87-1579005127ED} - (no file)

O23 - Service: Gear Security Service (GEARSecurity) - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Z góry dzieki za pomoc


(Bbieniol) #2

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet7_22 i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa :slight_smile:

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

PS>

Sam to instalowałeś? :shock:


(system) #3

pierwsze widze ... wpis niechciany i też do usunięcia

Dzięki za odpowiedź. Aktualnie jestem z dala od tego zainfekowanego kompa. Jutro zrobie czyszczenie.


(Bbieniol) #4

Ten wpis w takim razie również idzie do usunięcia (razem z folderem):