Wzkoryzstanie pamieci prosze o pomoc

Witam wsyzsdkich. Mam duze wzkorzystanie pamieci czyli 53% bez zadnych wlaczonych programow krore mogly by obciazac komputer. Oto log z Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:22:18, on 2009-04-18

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe

C:\Windows\OEM02Mon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\WrtMon.exe

C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\WrtProc.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [DELL Webcam Manager] “C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe

O4 - HKLM…\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM…\Run: [sigmatelSysTrayApp] C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM…\Run: [OutpostFeedBack] “C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe” /dump:os_startup

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [WrtMon.exe] C:\Windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\WrtMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [smart Start UP] C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe /Automation

O4 - HKLM…\Run: [OutpostMonitor] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray /noservice

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://www.bazaria.pl

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-l … cfscan.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

End of file - 6742 bytes

Prosze o pomoc i powiedziec mi jakie procesy moge wylaczyc tak aby przy wlanczaniu komputera nie uruchamialy sie juz

log wygląda na czysty ściagnij combofixa i przeskanuj ale pamiętaj podczas skanowania wyłącz antywira.

Ile masz zainstalowanej pamięci? Bo jeśli np. 4 GB to dużo za dużo masz zajęte , ale jeśli 512 MB to wcale nie za dużo :wink:

Oto log z ComboFix

ComboFix 09-04-18.05 - Krzysztof 2009-04-18 15:40.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1250.48.1045.18.1021.477 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\users\Krzysztof\Desktop\ComboFix.exe

FW: Outpost Firewall Pro *disabled*

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-03-18 do 2009-04-18 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-18 13:21 . 2009-04-18 13:21 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-04-15 05:00 . 2008-12-06 04:42 376832 ----a-w c:\windows\system32\winhttp.dll

2009-04-15 05:00 . 2008-06-06 03:27 38912 ----a-w c:\windows\system32\xolehlp.dll

2009-04-15 05:00 . 2008-06-06 03:27 562176 ----a-w c:\windows\system32\msdtcprx.dll

2009-04-11 13:56 . 2009-04-11 13:56 -------- d-----r c:\program files\Skype

2009-03-30 18:29 . 2009-03-31 11:09 -------- d-----w c:\program files\Silkroad

2009-03-25 18:27 . 2009-03-25 18:27 174890239 ----a-w c:\windows\MEMORY.DMP

2009-03-24 17:31 . 2009-03-24 20:45 5343584 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2009-03-24 17:31 . 2009-03-24 17:32 32 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx

2009-03-24 15:57 . 2009-03-24 17:33 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2009-03-24 15:56 . 2009-03-24 15:56 -------- d-----w c:\users\All Users\Symantec

2009-03-24 15:56 . 2009-03-24 15:56 -------- d-----w c:\programdata\Symantec

2009-03-23 14:47 . 2009-04-02 13:18 -------- d-----w c:\program files\Windows Live Safety Center

2009-03-23 14:14 . 2009-04-02 13:19 -------- d-----w c:\program files\SkanerOnline

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-18 11:33 . 2008-09-17 18:37 -------- d-----w c:\users\Krzysztof\AppData\Roaming\Skype

2009-04-15 06:23 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w c:\program files\Windows Mail

2009-04-14 04:38 . 2008-09-18 20:00 -------- d—a-w c:\programdata\TEMP

2009-04-14 04:32 . 2008-09-18 19:59 -------- d-----w c:\program files\Spyware Doctor

2009-04-11 13:56 . 2008-08-13 14:28 -------- d-----w c:\programdata\Skype

2009-04-11 13:28 . 2008-08-13 14:30 -------- d-----w c:\users\Krzysztof\AppData\Roaming\skypePM

2009-04-07 05:31 . 2008-09-09 15:50 -------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2009-04-05 05:31 . 2006-12-05 05:22 662056 ----a-w c:\windows\System32\perfh015.dat

2009-04-05 05:31 . 2006-12-05 05:22 126908 ----a-w c:\windows\System32\perfc015.dat

2009-03-24 17:32 . 2008-08-13 16:48 -------- d-----w c:\programdata\Kaspersky Lab

2009-03-23 14:42 . 2008-08-01 17:53 34130 ----a-w C:\mksbasel.cpp.log

2009-03-17 03:38 . 2009-04-15 04:59 40960 ----a-w c:\windows\AppPatch\apihex86.dll

2009-03-17 03:38 . 2009-04-15 04:59 13824 ----a-w c:\windows\System32\apilogen.dll

2009-03-17 03:38 . 2009-04-15 04:59 24064 ----a-w c:\windows\System32\amxread.dll

2009-03-14 09:32 . 2009-03-14 05:20 9 ----a-w C:\1.txt

2009-03-14 05:20 . 2009-03-14 05:20 0 ----a-w C:\asNetDbg.txt

2009-03-14 05:20 . 2009-03-14 05:20 0 ----a-w C:\asMsgDbg.txt

2009-03-14 05:20 . 2009-03-14 05:20 0 ----a-w C:\asErrlog.txt

2009-03-14 05:20 . 2009-03-14 05:20 0 ----a-w C:\asDbg.txt

2009-03-10 06:01 . 2009-02-27 06:19 -------- d-----w c:\users\Krzysztof\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu

2009-03-03 04:46 . 2009-04-15 04:59 3599328 ----a-w c:\windows\System32\ntkrnlpa.exe

2009-03-03 04:46 . 2009-04-15 04:59 3547632 ----a-w c:\windows\System32\ntoskrnl.exe

2009-03-03 04:40 . 2009-04-15 04:59 827392 ----a-w c:\windows\System32\wininet.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-15 04:59 183296 ----a-w c:\windows\System32\sdohlp.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-15 04:59 551424 ----a-w c:\windows\System32\rpcss.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-15 04:59 26112 ----a-w c:\windows\System32\printfilterpipelineprxy.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 04:59 78336 ----a-w c:\windows\System32\ieencode.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 04:59 98304 ----a-w c:\windows\System32\iasrecst.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 04:59 54784 ----a-w c:\windows\System32\iasads.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-15 04:59 44032 ----a-w c:\windows\System32\iasdatastore.dll

2009-03-03 03:04 . 2009-04-15 04:59 666624 ----a-w c:\windows\System32\printfilterpipelinesvc.exe

2009-03-03 02:38 . 2009-04-15 04:59 17408 ----a-w c:\windows\System32\iashost.exe

2009-03-03 02:28 . 2009-04-15 04:59 26624 ----a-w c:\windows\System32\ieUnatt.exe

2009-03-02 19:31 . 2009-03-02 12:41 1056646770 ----a-w c:\users\Krzysztof\SilkroadOnline_GlobalOfficial_v1_180.exe

2009-02-27 06:19 . 2009-02-27 06:19 -------- d-----w c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-02-25 11:16 . 2008-08-13 16:45 -------- d-----w c:\programdata\eMule

2009-02-24 06:50 . 2009-02-24 06:50 -------- d-----w c:\users\Krzysztof\AppData\Roaming\BinarySense

2009-02-23 21:40 . 2008-12-05 05:57 -------- d-----w c:\users\Krzysztof\AppData\Roaming\uTorrent

2009-02-23 16:16 . 2008-09-09 15:50 -------- d-----w c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2009-02-23 15:29 . 2008-08-20 10:47 -------- d-----w c:\program files\NetPanel

2009-02-23 15:24 . 2009-02-23 15:23 -------- d-----w c:\program files\Odkurzacz

2009-02-23 15:21 . 2008-09-09 15:35 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2009-02-13 08:49 . 2009-04-15 04:59 72704 ----a-w c:\windows\System32\secur32.dll

2009-02-13 08:49 . 2009-04-15 04:59 1255936 ----a-w c:\windows\System32\lsasrv.dll

2009-02-09 03:10 . 2009-03-11 05:35 2033152 ----a-w c:\windows\System32\win32k.sys

2009-01-04 19:54 . 2009-01-04 19:54 19490 ----a-w c:\users\Krzysztof\Day_the_Earth_Stood_Still_The_(NAPiSY-104937).NS.zip

2008-12-29 06:49 . 2008-08-13 10:22 53944 ----a-w c:\users\Krzysztof\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2008-12-22 13:45 . 2008-08-13 13:37 27715 ----a-w c:\users\Krzysztof\AppData\Roaming\nvModes.dat

2008-09-19 18:02 . 2006-11-02 12:50 174 --sha-w c:\program files\desktop.ini

2008-08-27 20:01 . 2008-08-13 10:22 680 ----a-w c:\users\Krzysztof\AppData\Local\d3d9caps.dat

2008-08-13 14:30 . 2008-08-13 14:30 56 —ha-w c:\users\All Users\ezsidmv.dat

2008-08-13 14:30 . 2008-08-13 14:30 56 —ha-w c:\programdata\ezsidmv.dat

2008-08-20 10:2008-08-20 10:49 49:07 . c:\program files\mozilla firefox\components\gemgecko.dll

2008-08-13 10:53 . 2008-08-13 10:53 76 --sh–r c:\windows\CT4CET.bin

2007-03-05 23:49 . 2007-03-05 23:49 8192 --sha-w c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“ehTray.exe”=“c:\windows\ehome\ehTray.exe” [2008-01-19 125952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“DELL Webcam Manager”=“c:\program files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe” [2007-07-27 118784]

“OEM02Mon.exe”=“c:\windows\OEM02Mon.exe” [2007-05-09 36864]

“OrderReminder”=“c:\program files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe” [2006-01-30 98304]

“SigmatelSysTrayApp”=“c:\program files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe” [2007-05-06 405504]

“NvCplDaemon”=“c:\windows\system32\NvCpl.dll” [2007-10-04 8497696]

“NvMediaCenter”=“c:\windows\system32\NvMcTray.dll” [2007-10-04 81920]

“NVHotkey”=“c:\windows\system32\nvHotkey.dll” [2007-10-04 86016]

“OutpostFeedBack”=“c:\program files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe” [2008-08-05 435528]

“avast!”=“c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2009-02-05 81000]

“WrtMon.exe”=“c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\WrtMon.exe” [2006-09-20 20480]

“Smart Start UP”=“c:\program files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe” [2006-12-19 104528]

“OutpostMonitor”=“c:\progra~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe” [2008-08-22 1157448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

“EnableUIADesktopToggle”= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

“EnableShellExecuteHooks”= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

“AppInit_DLLs”=c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll

[HKLM~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^DigiScan.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\DigiScan.lnk

backup=c:\windows\pss\DigiScan.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

“TCP Query User{3650C8F4-B09C-4F4B-AFB7-21D4AFEB66CE}c:\program files\emule\emule.exe”= UDP:c:\program files\emule\emule.exe:eMule

“UDP Query User{710749FC-75FD-4022-9AD5-37AE0DCE206E}c:\program files\emule\emule.exe”= TCP:c:\program files\emule\emule.exe:eMule

“TCP Query User{8EEEC4C5-0C39-404A-8461-EDB035543D67}c:\programdata\kaspersky lab setup files\kaspersky internet security 2009\polish\setup.exe”= UDP:c:\programdata\kaspersky lab setup files\kaspersky internet security 2009\polish\setup.exe:Kaspersky Internet Security 2009 Setup

“UDP Query User{DFDD0DE5-C904-4903-8E6F-35A6CF4DF553}c:\programdata\kaspersky lab setup files\kaspersky internet security 2009\polish\setup.exe”= TCP:c:\programdata\kaspersky lab setup files\kaspersky internet security 2009\polish\setup.exe:Kaspersky Internet Security 2009 Setup

“TCP Query User{A2384648-30DE-4910-A546-FD9B1E9BB67B}d:\silkroad\silkerrsender.exe”= UDP:d:\silkroad\silkerrsender.exe:FTPSender MFC ?? ???

“UDP Query User{2AC2EB0F-0A66-49A5-90CD-EBC22237907B}d:\silkroad\silkerrsender.exe”= TCP:d:\silkroad\silkerrsender.exe:FTPSender MFC ?? ???

“TCP Query User{75FD173E-3FB8-4CF4-B3E0-EE753C85F925}c:\program files\jlc’s software\internet tv\internet tv.exe”= UDP:c:\program files\jlc’s software\internet tv\internet tv.exe:Internet TV

“UDP Query User{8241C44F-70F1-468C-8D4D-2DA3D2B05F58}c:\program files\jlc’s software\internet tv\internet tv.exe”= TCP:c:\program files\jlc’s software\internet tv\internet tv.exe:Internet TV

“TCP Query User{3D6F3DFB-C517-455E-9112-5C16562B79C6}c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe”= UDP:c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe:BitComet - a BitTorrent Client

“UDP Query User{8AE592AA-E9B7-4998-9272-2A508A44DD0D}c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe”= TCP:c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe:BitComet - a BitTorrent Client

“TCP Query User{DA3F8644-CED1-4F66-8888-ACD1606A51FA}c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe”= UDP:c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe:BitComet - a BitTorrent Client

“UDP Query User{8EBDD5FC-E521-443F-94E4-BCA568D8990D}c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe”= TCP:c:\program files\bitcomet\bitcomet.exe:BitComet - a BitTorrent Client

“{32AFB510-D1F6-4714-86EB-3129A9610DB8}”= c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype

“{E620BAD9-FA09-4733-85A8-FC5C389153F3}”= UDP:19267:BitComet 19267 TCP

“{6CE861CB-9AEA-491D-BEC0-8515FFA7AAAD}”= TCP:19267:BitComet 19267 UDP

“TCP Query User{BBA3F94E-9342-4CB5-80E3-4A81E2869112}c:\program files\microsoft games\age of mythology\aomx.exe”= UDP:c:\program files\microsoft games\age of mythology\aomx.exe:Age of Mythology - The Titans Expansion

“UDP Query User{40EE95BF-B230-4A71-A64F-F946A8671670}c:\program files\microsoft games\age of mythology\aomx.exe”= TCP:c:\program files\microsoft games\age of mythology\aomx.exe:Age of Mythology - The Titans Expansion

“{D8D3566C-DC65-4E9F-9274-2E26B6653D06}”= UDP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (TCP-In)

“{CD781F7A-C1A7-4402-A55B-04F7BBAF6E78}”= TCP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (UDP-In)

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile]

“EnableFirewall”= 0 (0x0)

R3 ASWFilt;ASWFilt;c:\windows\system32\Filt\ASWFilt.dll [2008-07-11 33408]

R3 F-Secure Standalone Minifilter;F-Secure Standalone Minifilter; [x]

R3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [2008-06-13 356920]

R3 SIVDRIVER;SIV Kernel Driver;c:\windows\system32\Drivers\SIVX32.sys [2008-10-03 48736]

S0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2008-06-19 28544]

S1 afw;Agnitum Firewall Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\afw.sys [2008-06-30 28688]

S1 aswSP;avast! Self Protection; [x]

S1 SandBox;SandBox;c:\windows\system32\DRIVERS\SandBox.sys [2008-07-11 673920]

S2 acssrv;Agnitum Client Security Service;c:\progra~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe [2008-08-05 1238344]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2009-02-05 20560]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\DRIVERS\aswMonFlt.sys [2009-02-05 51792]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S3 afwcore;afwcore;c:\windows\system32\drivers\afwcore.sys [2008-06-30 242704]

S3 OEM02Dev;Creative Camera OEM002 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\OEM02Dev.sys [2007-05-09 235584]

S3 OEM02Vfx;Creative Camera OEM002 Video VFX Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\OEM02Vfx.sys [2007-03-05 7424]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{5229986f-80dc-11dd-90fc-001c23b4253f}]

\shell\AutoRun\command - qwc.exe

\shell\explore\Command - qwc.exe

\shell\open\Command - qwc.exe

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.pl/

Trusted Zone: arcabit.com\arcaonline

Trusted Zone: bazaria.pl\www

DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} - hxxp://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-18 15:46

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

skanowanie ukrytych procesów …

skanowanie ukrytych wpisów autostartu …

skanowanie ukrytych plików …

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Class{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

“BlindDial”=dword:00000000

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

              • > ‘Explorer.exe’(3800)

c:\program files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

c:\progra~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

.

Czas ukończenia: 2009-04-18 15:48

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-18 13:48

Przed: 65 607 168 000 bajtów wolnych

Po: 65 356 316 672 bajtów wolnych

Current=1 Default=1 Failed=0 LastKnownGood=14 Sets=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

190 — E O F — 2009-04-15 06:04

I

le masz zainstalowanej pamięci? Bo jeśli np. 4 GB to dużo za dużo masz zajęte , ale jeśli 512 MB to wcale nie za dużo :wink:

start-prawym klawiszem na mój komputer,z rozinietej listy wybierz własciwosci.i tam powinna pojawic sie informacj np. 512 MB RAM

1.00 GB

A teraz to dalej nic nie mam tak wlaczonego co moze obciazac kompa i mam 62% Pamieci fizycznej (637MB) CPU jest ladnie ma od 2 do 5%

Zanim dołożyłem pamięci do mojego laptopa, użycie pamięci miałem identyczne jak w Twoim przypadku. Z resztą, czego się spodziewałeś po Viście?

Nom niestety;/ Ale zawsze da sie cos wylaczyc czutalem troche i mozna wylaczyc 1 prog ktory pamieci zrzera troche dwm.exe. Wie kto jak mozna to dziadostwo wylaczyc?? czytalem i nie moge znalesc jak to wylaczyc. A i czy proces exploler.exe jest on potrzebny?? Jak ktos wie jak wylaczyc to tak zeby przy kazdym uruchomieniu windowasa tego nie bylo, napisze jak to zrobic… Pozdrawiam

popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

kolor czerwony jest zarezerwowany dla administratorów forum (zielony dla moderatorów).

Edytuj swojego posta dostosowując go do tej zasady.

dwm.exe to podobno odpowiada za przezroczystość okienek (szukałem na szybko). Wyłącz upiększacze Visty (AERO) to odda Ci trochę pamięci

explorer.exe to jeden z podstawowych procesów windowsa, w skrócie to jest to wszystko co widzisz na ekranie :wink:

OK dzieki za pomoc. Ale jeszcze jak mozez powiedziec mi jak to opcje wylaczyc :slight_smile:

Kliknij na pulpicie, naciśnij klawisz “F1”, w okienko z napisem szukaj wpisz np. “AERO” i czytaj, czytaj, czytaj…:wink:

Ok dzieki za pomoc :slight_smile:

jak by to nie dało pożytku spróbuj jakiegoś programu do odzyskiwania pamięci np. Memory Optimizer 5

Kiedyś jak miałem 1GB (teraz 3 GB) to też myśłem o czymś takim ale poczytałem co o tego typu programach piszą to nawet nie ściągnąłem. Przy obecnych cenach za DDR2 (nie modele do OC) nie ma sensu jakieś dziwne programy instalować i śmiecić sobie w kompie.