Wzory matematyczne w Microsoft Word (XP)


(Kam) #1

Cześć. Gdzie znajdują się te wzory matematyczne w Microsoft Word'zie ??


(fiesta) #2

Menu Wstaw; Obiekt i z listy wybierasz Microsoft Equation 3,0. Jeżeli nie ma tego obiektu trzeba go doinstalować z płytki instalacyjnej pakietu Office.

Dokładny tryb postępowania masz tutaj:

wystarczy poszukać.