Xfce problem podczas instalacji

po nadaniu odpowiednich uprawnien dla pliku .run i po wklepaniu w konsoli:

./xfce4-4.4.0-installer.run

Verifing file integrity... OK.

Extracting the installer... OK.

Checking for usable C compiler... gcc

Checking for usable C++ compiler... g++

Checking for GNU make... make

Checking for package config tool... not found, see /root/.xfce4.installer-log for details

Cleaning up... OK.

i na tym koniec… i za chiny nie wiem co zrobic dalej… tzn. doinstalować gcc itp. ale jak? nie mam rezpozytoriów w systemie…

Pokaż log:

/root/.xfce4.installer-log
##

## Started installation of xfce4 at 12:25h

##

## Visit http://forum.xfce.org/ if you have problems using this installer.

##


# Environment variables

PATH is set to "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X1

1:/bin:/usr/bin:/usr/local/ssl/bin:/usr/local

/bin:/opt/openssl/bin:/usr/local/openssl/bin:/u

sr/pkg/bin:/usr/ucb:/usr/X11R6/bin:/usr/X11R6

/bin:/usr/openwin/bi

n:/usr/local/bin:/opt/local/bin:/usr/pkg/bin

:/opt/gnome2/bin:/opt/gnome/bin:/opt/xfce4/bin:/opt/xfce/bin:/root/loc

al/bin:/root/xfce/bin:/root/xfce4/bin"

PKG_CONFIG_PATH is set to ":/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig:/usr/loc

al/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig"


## Checking for usable C compiler

gcc --version

gcc (GCC) 4.1.2 20060729 (prerelease) (Debian 4.1.1-10)

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.


## Checking for usable C++ compiler

g++ --version

/tmp/xfce4-4.4.0-installer/bootstrap.sh: line 57: g++: command not found

## Checking for GNU make

gmake --version

make --version

GNU Make 3.81

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.

Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.

Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym nawet gwarancji SPRZEDAWALNOŚCI

lub PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.


Ten program został zbudowany dla i486-pc-linux-gnu


## Checking for package config tool

pkg-config --version

/tmp/xfce4-4.4.0-installer/bootstrap.sh: line 103: pkg-config: command not found
 Please install pkg-config to correct the problem. pkg-config can be downloaded
 from http://freedesktop.org/Software/pkgconfig.[/code]

Proszę zainstalować pkg-config żeby rozwiązać problem. Pkg-config możesz pobrać z adresu http://freedesktop.org/Software/pkgconfig

znalazłem w rezpozytorium jednak paczke z tym i poleceniem apt-get install pkg-config zainstalowałem, jednak problem nadal jest ten sam…

Po pierwsze to zainstaluj zależności. Cały proces masz tutaj ( Moja twórczość) :

http://comendante.wordpress.com/2007/01 … /#more-142

El Presidento

motyw jest taki, pobrałem wszytkie paczki jednak podczas instalacji wysypuje sie na

Xfce Utility Library" w logu na czerwono jest tylko

"configure: error: X Window system libraries and header files are required
 Failed to configure libxfce4mcs, see the errors above
 for details on the problem.[/code]

i tyle jęśli chodzi o instalacje…

sudo apt-get install xserver-xorg-dev