Xhtml i php - jak połączyć?


(Kubickikamil) #1

Wita; - mam pytanie - jak połączyć , a w zasadzie wpleść w stronę xhtml strict formułę PHP np. wysyłającą formularz? Proszę o pomo z możliwym przykładem.


(Kutar 0) #2

Zawsze możesz wpleść w kod (x)HTML skrypt PHP w sposób:

<?php

//tutaj skrypt

?>

(Kubickikamil) #3

Bez żadnych zman na początku kodu strony 6 np w sekcji meta czy style?? xhtml jest bowiem bardzo wrażliwy


(floyd) #4

Najczęściej tam gdzie wynika to z potrzeby programu.Np jeśli w php będzie powitanie słowem 'witaj' to umieścisz przecież tego w dowolnym miescu ale tam gdzie zaplanowałeś żeby to słowo się wyświetlało.

Tylko niektóre scrypty umieszcza się na samym początku np. tworzenie ciasteczka (przed ...).

<?

echo 'witaj';

?>