Xvidcor.dll not found - co z tym zrobić?


(Gajdex) #1

Jak odpalam jakikolwiek film pokazuje się: aplikacja lub biblioteka DLL C\Windows\system32\XVIdcore dll nie jest poprawnym plikiem systemu …

pomocy


(Gutek) #2

zobacz http://www.divx.com/ i kodeki http://www.koepi.org/xvid.shtml