"Your computer is infected" :( prośba o spr. loga


(Mota) #1

Co chwila wyskakuje mi iformacja o spyware. Program który chce ściągnąć Windows naprawi to ale za 99 zł ;] zamieszczam loga i proszę o sprawdzenie go również pod kątem innych nieprawidłowości.


(adam9870) #2

Z tym naprawieniem za kase to chyba jakaś ściema. Ogólnie to nie warto z tym nic robić tylko wystarczy usunąć syf.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

W dodań/usuń programy sprawdź czy jest SystemDoctor 2006 Free. Jeżeli jest to odinstaluj ponieważ to program wątpliwej reputacji.

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners. Jeżeli podczas uruchamiania silenta pokaże się jakiś błąd to proszę podać jego dokładną treść.


(Mota) #3

dzięki

z dysku usunąłem tylko winstall.exe i odinstalowałem SystemDoctor innych plików nie było. Usunąłem wpisy w Hijack'u

HiJack This:

Silent Runners (nie było żadnych problemów)


(Myszonus) #4

Skasuj w awaryjnym.

Otwórz Notatnik i wklej :

Plik --> Zapisz jako --> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki --> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym.


(Mota) #5

Ok zrobiłem

tylko shdocvw.dll nie dało się usunąć z twardego.

Dla pewności załączam loga:


(Myszonus) #6

i dobrze :!: nie miałeś kasowac pliku acz wpis.

skasuj Hijackiem :


(matio) #7
O4 - Startup: .protected 

O4 - Global Startup: .protected

a co z tym? to też miał usunąć


(Myszonus) #8

Z tym jest problem :

[quote name=Myszak w http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... =protected]W logu syfu już nie ma.

:hmmm: Ale zastanawia mnie to :

Tutaj kuz5 pisał żeby wpisy skasować ... :hmmm:

--> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... =protected

Poczekaj aż ktoś się o tym jeszcze wypowie.


(Kuz5) #9

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga

Jaki problem

By była jasność, to syf z rodzinki Smitfraud (SpyAxe, SpyFalcon itp.) Version 2.41 (May 8, 2006)

Użyj SmitFraudFix i wklej jego raport, no i oczywiście log z Silenta


(Mota) #10

Dzięki

Kolega do mnie przyszedł i wszystko zrobił a on sie zna na tym.

Porównałem jego pracę z waszymi sugestiami i mnie więcej sie zgadza :slight_smile:

Teraz mam problem z innym kompem:

Cały czas w Menedżerze zadań Windows użycie procesora skacze gdzieś tak 7 14 % mimo że nic nie robię. Przedtem miałem 0%

Obawiam sie wirusów i robaków. Mam aż 42 procesy przy włączeniu kompa! !!

Zamieszczam log Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:51:58, on 2006-08-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy cd\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

e:\programy cd\firewall\PNMSRV.EXE

E:\Programy cd\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

E:\Programy cd\pavsrv51.exe

E:\Programy cd\AVENGINE.EXE

E:\Programy cd\AntiSpam\pskmssvc.exe

E:\Programy cd\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Programy cd\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Programy cd\SRVLOAD.EXE

E:\Programy cd\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:/www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "E:\Programy cd\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "E:\Programy cd\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_VIR_2006] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MailScanner] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O8 - Extra context menu item: Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - mksmonsv.exe\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - E:\Programy cd\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - E:\Programy cd\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - E:\Programy cd\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - e:\programy cd\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - E:\Programy cd\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - E:\Programy cd\TPSrv.exe

Proszę o pomoc!


(Myszonus) #11

skoś w HjT. Reszta jest ok.


(Mota) #12

skoć czyli skasuj?? :wink: bo chcę byc pewien swoich interpretacji


(Myszonus) #13

Sorki za literówkę. Miało być skoś. - tak usuń Hijackiem ten wpis.


(Kuz5) #14

A o co ja prosiłem ??

Dodatkowo wklej log silent runners


(Mota) #15

Zrobiłem tak.

Zamieszczam log Hijack i SmitFraudFix

Z silent runner są problemy

"Dostęp do Hosta skryptów systemu Windows jedt wyłączony na tym komputerze. Skontaktuj się z administratorem, aby usyskac szczegółowe inf."

Ponadto wyskoczyła Panda ze skryptem i zmiany w rejestrze.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:52:11, on 2006-08-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy cd\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

e:\programy cd\firewall\PNMSRV.EXE

E:\Programy cd\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

E:\Programy cd\pavsrv51.exe

E:\Programy cd\AVENGINE.EXE

E:\Programy cd\AntiSpam\pskmssvc.exe

E:\Programy cd\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Programy cd\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Programy cd\SRVLOAD.EXE

E:\Programy cd\WebProxy.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http:/www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "E:\Programy cd\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "E:\Programy cd\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_VIR_2006] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MailScanner] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - mksmonsv.exe\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - E:\Programy cd\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - E:\Programy cd\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - E:\Programy cd\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - e:\programy cd\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - E:\Programy cd\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - E:\Programy cd\TPSrv.exe

SmitFraudFix v2.81


Scan done at 19:51:12,06, 2006-08-25

Run from C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix ran in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Ja\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="http://img2.gry.pl/img/online/zagraj.gif"

"SubscribedURL"="http://img2.gry.pl/img/online/zagraj.gif"

"FriendlyName"=""


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\1]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Moja bieľĄca strona g˘wna"


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

w raporcie nie ma tych » :]


(Kuz5) #16

Jest ok

Masz dwa progsy zabezpieczające Mks i Panda usuń jeden z nich

Masz tyle procesów, bo masz duzo zainstalowanych aplikacji, nie masz co sie martwić wszystkie te procesy są ok

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw)

Zobacz TUTAJ oraz Wyłączenie/włączenie WSH


(Mota) #17

Ok

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"PowerBar" = (empty string)

"MailScanner" = "C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe" ["MKS sp. z o. o."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"(Default)" = (empty string)

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"AVK Mail Checker" = ""C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"" [file not found]

"WheelMouse" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"SCANINICIO" = ""E:\Programy cd\Inicio.exe"" ["Panda Software International"]

"APVXDWIN" = ""E:\Programy cd\APVXDWIN.EXE" /s" ["Panda Software International"]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"tcactive" = "C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe" ["MooSoft Development"]

"tcmonitor" = "C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe" ["MooSoft Development"]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"MKS_VIR_2006" = "C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Binder Unbind"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]

"{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy cd\PAVOLE.DLL" ["Panda Software"]

"{1CC513EE-A20D-4f42-BDAF-4BE42BCDB6EC}" = "UIM File Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UimShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\UimExt.dll" [empty string]

"{1CC513AE-A20D-4f42-BDAF-4BE42BCDB6EC}" = "UIM Drive Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UimDriveExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\UimExt.dll" [empty string]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

INFECTION WARNING! avldr\DLLName = "avldr.dll" ["Panda Software"]

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksshell.dll" [null data]

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy cd\PAVOLE.DLL" ["Panda Software"]

TheCleaner\(Default) = "{2DE506B9-4320-11d3-8E42-002035221EDA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "The Cleaner"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\The Cleaner\tcshellex.dll" ["MooSoft Development"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

TheCleaner\(Default) = "{2DE506B9-4320-11D3-8E42-002035221EDA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "The Cleaner"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\The Cleaner\tcshellex.dll" ["MooSoft Development"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksshell.dll" [null data]

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy cd\PAVOLE.DLL" ["Panda Software"]

TheCleaner\(Default) = "{2DE506B9-4320-11D3-8E42-002035221EDA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "The Cleaner"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\The Cleaner\tcshellex.dll" ["MooSoft Development"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Ja" & "All Users" startup folders:

----------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]

"Symantec Fax Starter Edition Port" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

E:\Programy cd\pavlsp.dll ["Panda Software International"], 01 - 03, 09

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\MksFirewall.dll ["MKS"], 04 - 08

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 10 - 23Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{21569614-B795-46B1-85F4-E737A8DC09AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

HTTP SSL, HTTPFilter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter" {"C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]}

MkS_Scan, MkS_Scan, "C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe" [empty string]

Panda anti-virus service, PAVSRV, ""E:\Programy cd\pavsrv51.exe"" ["Panda Software International"]

Panda Antispam Engine, pmshellsrv, "E:\Programy cd\AntiSpam\pskmssvc.exe" ["Panda Software International"]

Panda Function Service, PAVFNSVR, ""E:\Programy cd\PavFnSvr.exe"" ["Panda Software International"]

Panda IManager Service, PSIMSVC, ""E:\Programy cd\PsImSvc.exe"" ["Panda Software"]

Panda Network Manager, PNMSRV, ""e:\programy cd\firewall\PNMSRV.EXE"" ["Panda Software"]

Panda Process Protection Service, PavPrSrv, ""C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe"" ["Panda Software"]

Panda TPSrv, TPSrv, ""E:\Programy cd\TPSrv.exe"" ["Panda Software"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

OLFax Ports\Driver = "OLFMNT40.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 147 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 14 seconds.

---------- (total run time: 200 seconds)

(Kuz5) #18

Czysto