Your file downloader - Jak usunąć?


(wiktoro198) #1

Witam, wczoraj pojawił się u mnie na komputerze taki program. Uruchamia się na starcie i muli komputer.

 

Log FRST http://www.wklej.org/id/1457414/

Log Addition http://www.wklej.org/id/1457417/


(Acorus) #2

Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(wiktoro198) #3

Nowy log z FRST http://www.wklej.org/id/1457463/


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
FF Extension: No Name - C:\Users\Win7\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4k7jdue6.default\extensions\{f9d03c26-0575-497e-821d-f7956d23e0ca}.xpi []
CHR DefaultSearchKeyword: Default - A1B9945E69A52ECC4CF1FEB736686B07F58FBA0A22B480A47355EDB36FA2AB65
CHR DefaultSearchURL: Default - 08B7314710F7EE9800773E9F9F37E0FAF763D413A3DF81F814438F12710D0F2F
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
R2 PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [X]
S3 cpuz134; \\C:\Users\Win7\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys [X]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 GDPkIcpt; \\C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys [X]
S3 gdrv; \\C:\Windows\gdrv.sys [X]
S3 GGSAFERDriver; \\D:\Program Files (x86)\Garena Plus\Room\safedrv.sys [X]
2014-09-05 19:08 - 2014-09-05 19:11 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(wiktoro198) #5

Zrobione.


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST

Reset Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=pl


(wiktoro198) #7

Ok zrobiłem to. Ale program zniknął już po usunięciu adwcleanerem.