Ysbactivex.dll co to takiego?


(Tentomek) #1

Co to jest za biblioteka ??

-------------> ysbactivex.dll

skoro Norton mówi że jest zła ale nie potrafi jej się pozbyć :expressionless:

Jak mogę to wywalić z systemu i czy wogóle muszę ??

Będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi :slight_smile:


(Duch) #2

HiJackThis i log do działu Bezpieczeństwo :slight_smile:


(lazikar) #3

Jak już to tu. Temat zostanie przeniesiony. :smiley:


(Tentomek) #4

OK więc taki mam log , i ciekawe co jest w nim nie tak :slight_smile:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\LimeWire\LimeWire 4.0.8 Pro\LimeWire.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - http://components.metastream.com/MTSIns ... tream3.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D37F3CAE-8439-4351-BA06-93C3D976C718}: NameServer = 212.127.66.146

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


(Musg) #5

wklej caly log.Brakuje naglowka.Po wygenerowaniu loga wcisnij save i zapisz sie on wtedy w notatniku.Wyslij wtedy tan zapis na forum.


(Tentomek) #6

i brakujący nagłówek z loga :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:04:13, on 2005-03-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

i jest już cały komplet :slight_smile:

i co teraz jest w nim nie tak ??

no i co z tą biblioteką , która nie podoba się Nortonowi ??


(Musg) #7

usun

R3 - Default URLSearchHook is missing

z wylaczonym przywracaniem systemu

i dodatkowo wyczysc

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia Lokalne\Temp

nastepnie scan

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i sprawdz czy pojawia sie komunikat nortona


(Maniooo666) #8

Witam,

usuń to:

Poza tym log raczej czysty, aczkolwiek używasz GetRight, pewnie w wersji darmowej.

Więc ma jakieś "dodatki". :wink:

Może przesiądź się na LeechGet lub Wellget?

Co do wspomnianej przez Ciebie biblioteki, to wszedzie piszą, aby ją usuwąć.

Sprawdź takie lokacje:

Jeśli gdzieś tam będą takie pliki, to je usuń.

A jak będą oporne, to w trybie awaryjnym badź programem Copylock.

Jeszcze jedno. Czy to jest DNS Twojego dostawcy netu?

Zrób tak: Start->Uruchom->cmd

i wpisz ipconfig -all

Jeśli w polu Serwer DNS będzie taki sam adres, to OK, jeśli nie, to usuń to.


(Comend@nte) #9

To składnik YourSitebar od Win32.IstBar wiec do wyszukania na dysku i usuniecia


(Tentomek) #10

Tak ten DNS to od mojego dostawcy netu.

Dzięki za wszystkie porady , za chwile zabiore się do działania i

wywalania tych śmieci :slight_smile:

Jeszce raz wielkie dzięki dla wszystkich :slight_smile:

Pozdrawiam :slight_smile: