Za co odpowiada proces spoolsv?


(radzik radzik) #1

Za co odpowiada proces spoolsv??


(Toyo05 Tojza) #2

To jest bufor wydruku i bez niego niczego nie wydrukujesz.


(Lukasz02495) #3

Niekoniecznie. Tych procesów może być kilka i nie wszystkie odpowiadają za bufor wydruku.