Za dużo procesów


(Nowicjusz50lat) #1

Tak jak w temacie zauważyłem, że od pewnego czasu mam dużo uruchomionych procesów.

Próbowałem uporządkować to przy pomocy "Startup Manager" ale efekt jest raczej słaby.

Mam mało ramu (512) i jak potrzebuję bawić się grafiką to wszystko co jest zbędne usuwam ręcznie. Proszę o poradę.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:28:25, on 2008-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

D:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

D:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

D:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

D:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

D:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

D:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

D:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\NETGEAR\WPN111\WPN111.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 3\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://czat.onet.pl/kamerzysta.rd

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "D:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WPN111 Smart Wizard.lnk = D:\Program Files\NETGEAR\WPN111\WPN111.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {5D2CF9D0-113A-476B-986F-288B54571614} (DevalVR Control) - http://www.devalvr.com/instalacion/plugin/devalocx.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{687D1276-0002-40AE-A245-846959CCE21A}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: D:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BugSoft AnyTrial (AnyTrial) - Dr.Pc Putte Corp ;) - D:\WINDOWS\AnyTrial.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - D:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - D:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - D:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - D:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - D:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - D:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - D:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 8010 bytes


(Supinski Aleksander) #2

Stąd nic nie wywalisz bo wszystko potrzebne ;), daj logi z SilentRunners, zobaczymy co się uruchamia :stuck_out_tongue:


(Nowicjusz50lat) #3
"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}" = ""D:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"" ["Nero AG"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"avast!" = "D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"cFosSpeed" = "D:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]

"COMODO Firewall Pro" = ""D:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe" -s" ["COMODO"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"SunJavaUpdateSched" = ""D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}\(Default) = "Internet Explorer"

                    \StubPath = "D:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe -UserIconConfig" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8}\(Default) = "IDM Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "IDMIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll" ["Tonec Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{44440D00-FF19-4AFC-B765-9A0970567D97}" = "TuneUp Theme Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Theme Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\uxtuneup.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{72923739-5A47-40A3-9895-25AF0DFBB9E4}" = "Glary Utilities Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Glary Utilities Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\Glary Utilities\ContextHandler.dll" ["GlarySoft.com"]

"{37DDAAA7-7B07-4e1e-8C37-B46B63AF2925}" = "EzCddax extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 11\ezcddax11.dll" [null data]

"{2AA59FC0-31E8-42DA-9D3C-E9A52953853B}" = "CopyToCD shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "CopyToCD shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\vso\COPYTO~1\CtcdShell.dll" ["VSO Software"]

"{71A466B0-65CC-4B41-9043-6090F2C830D3}" = "QCD IconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "QIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Quintessential Media Player\QMPShell.dll" ["Quinnware"]

"{71A068F3-2DC9-438D-8944-6B4FF540D2F5}" = "QCD ContextMenu"

 -> {HKLM...CLSID} = "QContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Quintessential Media Player\QMPShell.dll" ["Quinnware"]

"{1F77B17B-F531-44DB-ACA4-76ABB5010A28}" = "AIMP2: Shell Extention"

 -> {HKLM...CLSID} = "AIMP2: Shell Extention"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\AIMP2\System\aimp_shell.dll" ["AIMP DevTeam"]

"{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}" = "TuneUp Shredder Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\SDShelEx-win32.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

"{DBD8E168-244D-448C-9922-25508950D1DC}" = "Ulead UDF Driver"

 -> {HKLM...CLSID} = "USIShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\USIShex.dll" ["Ulead Systems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SABShellExecuteHook Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" ["SuperAdBlocker.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = " D:\WINDOWS\system32\guard32.dll" [null data]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> !SASWinLogon\DLLName = "D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll" ["SUPERAntiSpyware.com"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-ZIP\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

AIMPClassic\(Default) = "{1F77B17B-F531-44DB-ACA4-76ABB5010A28}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AIMP2: Shell Extention"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\AIMP2\System\aimp_shell.dll" ["AIMP DevTeam"]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

CopyToCD\(Default) = "{2AA59FC0-31E8-42DA-9D3C-E9A52953853B}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CopyToCD shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\vso\COPYTO~1\CtcdShell.dll" ["VSO Software"]

EzCddax\(Default) = "{37DDAAA7-7B07-4e1e-8C37-B46B63AF2925}"

 -> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 11\ezcddax11.dll" [null data]

Glary Utilities\(Default) = "{72923739-5A47-40A3-9895-25AF0DFBB9E4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Glary Utilities Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\Glary Utilities\ContextHandler.dll" ["GlarySoft.com"]

TuneUp Shredder Shell Extension\(Default) = "{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\SDShelEx-win32.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZJMedia\(Default) = "{18360AF9-2DA7-426F-8EDC-A60A637ABB40}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ZJMedia"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinAVI Video Converter\SimpleExt.dll" [null data]

ZONERMenu\(Default) = "{BCAFD618-3FAE-4EFE-BF4E-4C43A7E1320B}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Zoner\Photo Studio 8\Program\SHELLEXT8.DLL" ["ZONER software"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-ZIP\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

AIMPClassic\(Default) = "{1F77B17B-F531-44DB-ACA4-76ABB5010A28}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AIMP2: Shell Extention"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\AIMP2\System\aimp_shell.dll" ["AIMP DevTeam"]

CopyToCD\(Default) = "{2AA59FC0-31E8-42DA-9D3C-E9A52953853B}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CopyToCD shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\vso\COPYTO~1\CtcdShell.dll" ["VSO Software"]

EzCddax\(Default) = "{37DDAAA7-7B07-4e1e-8C37-B46B63AF2925}"

 -> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 11\ezcddax11.dll" [null data]

QMPlayer\(Default) = "{71A068F3-2DC9-438D-8944-6B4FF540D2F5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "QContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Quintessential Media Player\QMPShell.dll" ["Quinnware"]

TuneUp Shredder Shell Extension\(Default) = "{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\SDShelEx-win32.dll" ["TuneUp Software GmbH"]

UltraISO\(Default) = "{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UIContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll" ["EZB Systems, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZONERMenu\(Default) = "{BCAFD618-3FAE-4EFE-BF4E-4C43A7E1320B}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Zoner\Photo Studio 8\Program\SHELLEXT8.DLL" ["ZONER software"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

CopyToCD\(Default) = "{2AA59FC0-31E8-42DA-9D3C-E9A52953853B}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CopyToCD shell extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\vso\COPYTO~1\CtcdShell.dll" ["VSO Software"]

FlipAlbum\(Default) = "{89947519-E64E-4EBE-9FCD-AD84E717809B}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\E-Book Systems\FlipAlbum 6 Pro\FlpShell.dll" ["E-Book Systems"]

Glary Utilities\(Default) = "{72923739-5A47-40A3-9895-25AF0DFBB9E4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Glary Utilities Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\Glary Utilities\ContextHandler.dll" ["GlarySoft.com"]

UltraISO\(Default) = "{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UIContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll" ["EZB Systems, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZONERMenu\(Default) = "{BCAFD618-3FAE-4EFE-BF4E-4C43A7E1320B}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Zoner\Photo Studio 8\Program\SHELLEXT8.DLL" ["ZONER software"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoResolveTrack" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"LinkResolveIgnoreLinkInfo" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoResolveSearch" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"NoCDBurning" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions\


"NoUpdateCheck" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\janusz.HOME-2JP612E4WV\Dane aplikacji\Ashampoo Photo Commander 6\Ashampoo Photo Commander 5 Wallpaper.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\MARINE~1.SCR" (Marine Aquarium 2.scr) [null data]

[quote][/quote]

(popula) #4

Przeczytaj–> viewtopic.php?f=7&t=76580, zanim polecisz do kosza za nieprzestrzeganie regulaminu.


(mareksolak) #5

Może po prostu wywal z autostartu

 • lub bezpośrednio z rejestru Start > uruchom > regedit i szukaj w kluczu CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run lub

LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


(walker123) #6

Easy Cleaner, powywalaj z autostartu to co niepotrzebne.

I skonfiguruj niektóre programy.


(lazikar) #7

Nowicjusz50lat , proponuje wstawiać wszystko choć w CODE. Poczytaj zasady wstawiania logów na forum.