Zablokowane usługi i ikony pulpitu


(Arco) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:11:36, on 2008-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

C:\PROGRA~1\ArcaBit\ARCAUP~1\update.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED ANTI-MALWARE\a2guard.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\Program Files\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical UnInstall\MagicalUnInstall.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 2\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED ANTI-MALWARE\a2guard.exe" /d=60

O4 - HKLM\..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Absolute StartUp monitor] C:\Program Files\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MagUninstall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical UnInstall\MagicalUnInstall.exe"

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - d:\a-squared free\a2service.exe

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\PROGRA~1\ArcaBit\ARCAUP~1\update.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


--

End of file - 6082 bytes

(Gutek) #2

Pulpit => PPM => Rozmieść ikony według => Autorozmieszczenie (wyłącz)

HJT Ok, ale jak usuniesz te wpisy powinno być Ok

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

(Arco) #3

Usunołem 06 nie pomogło dam jeszcze loga Silent Runners


(Gutek) #4

Gdy wyłączysz ArcaBit - działa?

Pulpit => PPM => Rozmieść ikony według => Autorozmieszczenie (wyłącz)

TuneUp Utilities 2006 - co robiłeś?

Coś namieszałeś a ja nie wiem co robiłeś wczoraj?

Daj log z ComboFix z trybu awaryjnynego

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350


(Arco) #5

Gdy wyłączysz ArcaBit - działa?

Pulpit => PPM => Rozmieść ikony według => Autorozmieszczenie (wyłącz)

tak mam wyłączone


(Gutek) #6

Gdy wyłaczysz antywirusa, zapytałem to działa pulpit? Może coś ustawiłeś w ArcaVir

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe już nie używasz?

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\tasks\1-Click Maintenance.job

C:\WINDOWS\tasks\MP Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\Sprawdź aktualizacje paska narzędzi Windows Live Toolbar.job


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.


(Arco) #7


(Gutek) #8

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Dlaczego nie odpowiadasz na moje pytania?


(Arco) #9

Gutek 2222 sorry doszedłem naprowadziłeś mnie tym ze namieszałem programem Tune Utilities 2006 przywróciłem kopie jest już w porządku a co do loga to umnie ta funkcja przenieś upuść nie działała ,ale teraz już jest ok =D> dziękuje za pomoc. A co loga to nie wiedziałem że jest nowy sposób wklejania .