Zacinanie komputera co sekunde


(Dashmen515) #1

DAj logi z HiJackThis i podaj nazwę procesu obciążający system.


(Asterisk) #2

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając

funkcji icon_edit.gif