Zacinanie się/zawieszanie komputera+pare innych problemów


(Rolekgo22) #1

Cześć

Mam pewien problem,od pewnego czasu komputer mi się zawieszał,po-prostu myszka stawała i pozostawał restart.Problem zdarzał się coraz rzadziej ale wczoraj pojawił się inny,komputer zaczął strasznie mulić,zwolnił około trzykrotnie,do tego zaczęły strasznie trzeszczeć głośniki/słuchawki,praktycznie nie da się słuchać muzyki.Czwartym problemem jest znikające miejsce na dysku,dziś od godziny 8:30 ubyło 18gb wolnego miejsca na dysku.Skanowałem komputer antywirusem i był czysty,spybot również nic nie znalazł,komputer wyczyszczony ccleanerem niestety dalej muli.Maszyna kupiona dość niedawno bo na przełomie listopada/grudnia parametry : intel® core2 Quad CPU Q8200 @ 2.33Ghz , 2x2gb ramu ddr2 , Nvidia Geforce 9800 GT.Głównie zależy mi na wyeliminowaniu "mulenia" komputera.

Log z hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:33:14, on 2010-01-10

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\1_0_0_0\RGSC.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=15003&l=dis

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFree.dll

O2 - BHO: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFree.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [EA Core] C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent

O4 - HKCU..\Run: [RGSC] C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 7831 bytes

Edit:Problem ze znikającym miejscem rozwiązany,ale reszta niestety nie.


(bodycount) #2

Z logów wynika, że używasz jednocześnie 2 antywirusów Kaspersky i Avast - musisz zrezygnować z jednego z nich.

Z tego co pamiętam service "tea time" Spybota może "gryźć się" z innymi skanerami dostępowymi antywirusów i powodować problemy. Działa u ciebie również Windows Defender-może się gryźć ze Spybotem.

Masz również dużo niepotrzebnych rozszerzeń przeglądarki typu: Ask.com, daemon tools, XfireXO Toolbar,Winamp Toolbar,Free Lunch Design Toolbar, itp.

Swoją drogą nieźle zaśmiecony system-pozwalasz przy instalacji na wszystko, o co dany program cię zapyta.


(Piotr Kluzowicz) #3

Zgadzam się z bodycount.

Ponadto wykonaj wszystko co jest opisane tu:

optymalizacja-odchudzanie-windowsa-opis-krok-kroku-t76580.html

Wyczyść też komputer wewnątrz.

Nie zasyfiaj kompa - czytaj co Ci wciskają w czasie instalacji, regularnie wyrzucaj niepotrzebne rzeczy, używaj CCleanera i defragmentuj dysk.


(Rolekgo22) #4

Hm,nie byłbym taki pewien czy to przez zasyfiony system bo komputer chodzil normalnie do momentu kiedy zawiesiła mi sie gra i musialem restart,potem zaczeło wszystko wolniej chodzić.


(Dawid Czernek) #5

Do fixowania, jeśli masz ochotę.


(Walker15130) #6

Może usunięcie punktów przywracania zwolni trochę GB


(Rolekgo22) #7

Niestety komputer dalej działa wolno.


(bodycount) #8

A odinstalowałeś jeden z duetu: Avast i Kaspersky i Windows Defender i Spybot S&D?

Zrezygnuj z usługi "Tea Timer".


(Dawid Czernek) #9

Wykonaj pełny skan Malwarebytes' Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Jeśli znajdzie infekcje pokaż raport.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner usuń zbędne obiekty z autostartu.

Sprawdź:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/optymalizacja-odchudzanie-windowsa-opis-krok-kroku-t76580.html

:arrow: http://www.searchengines.pl/Optymalizacja-i-odchudzanie-XP-t5989.html


(Rolekgo22) #10

Komputer już działa normalnie oprócz jednej rzeczy,dźwięk dalej trzeszczy,mam zintegrowana karte dźwiękową,płyta główna Asus P5KPL-CM.

Edit:Dźwięk już działa,wystarczyło ściągnąc program SRS Audio Sandbox.