Zacinki laptopa, migający kursor

Jak Ci się nie uda, to: Wymazanie dysku twardego programem Activ@KillDisk
instrukcja: https://tipy.interia.pl/artykul_8485,jak-wyzerowac-dysk-twardy.html