Zainfekowane oporne pliki nie dajace sie usunac na stale


(Ciasek) #1

Pomozcie mi prosze uporac sie z tymi niechcianymi gnidami z kompa, normalne antywiry ani antyrobaki nie dzialaja. Wiem ze sa to rzeczy nieporzadane i chce je usunac choc nie widze jakichś zlych objawow na komputerze:


(Leon$) #2

Podejrzewam że masz Trojan.Win32.VB.atg

wejdź na tą stronę http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html i przeskanuj scanerem online

potem daj logi Combofixa i HijackThisa

:slight_smile:


(Ciasek) #3
ComboFix 07-11-01.1** - user 2007-11-01 10:25:02.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86 

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.202 [GMT 1:00]

Running from: D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\ComboFix.exe

 * Created a new restore point

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Autorun.inf

C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\TSKS~1

C:\Program Files\inetget2

C:\tel.xls.exe

C:\WINDOWS\ppatch~1

C:\WINDOWS\system32\algsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\filekan.exe

C:\WINDOWS\system32\socksa.exe

C:\WINDOWS\system32\wnsintsv.exe

C:\WINDOWS\ufdata2000.log

D:\autorun.inf

D:\tel.xls.exe


.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


.

-------\LEGACY_NUCLAB

-------\nm

-------\nuclab((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-10-01 to 2007-11-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-11-01 10:24	51,200	--a------	C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-10-31 14:09

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 10:33:50, on 2007-11-01 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Acer\eManager\anbmServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_pl_4.0.1601-big.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: WINAMP.LNK = C:\Program Files\Winamp\winamp.exe O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000 O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\NetTransport 2\NTAddLink.html O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\NetTransport 2\NTAddList.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan\_unicode.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb\_site.cab?1123177663281 O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb\_site.cab?1157699450609 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://static.ak.studentix.pl/photouploader/ImageUploader4.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe -- End of file - 7273 bytes
A to z Kasperskiego, nie wiem czy to tez sie przyda:

Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\OSession.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\algsrv.exe Zainfekowanych: Trojan.Win32.VB.atg pominięty

C:\WINDOWS\system32\SocksA.exe Zainfekowanych: Trojan.Win32.VB.atg pominięty

C:\WINDOWS\system32\FileKan.exe Zainfekowanych: Trojan.Win32.VB.atg pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Temp\~DFC560.tmp Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Temp\~ROMFN_00000278 Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\user\ntuser.dat Object is locked pominięty

C:\System Volume Information\_restore{91E96E11-32ED-494A-8B34-074112819596}\RP11\change.log Object is locked pominięty

C:\tel.xls.exe Zainfekowanych: Trojan.Win32.VB.atg pominięty

C:\AUTORUN.INF Zainfekowanych: Virus.Win32.AutoRun.dq pominięty

D:\SETUPY olusi\Codeki\DivX Pro5 GAINBundle.exe/Gain_Trickler.exe Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.Gator.3102 pominięty

D:\SETUPY olusi\Codeki\DivX Pro5 GAINBundle.exe Vise: zainfekowany - 1 pominięty

D:\System Volume Information\_restore{91E96E11-32ED-494A-8B34-074112819596}\RP11\change.log Object is locked pominięty

D:\tel.xls.exe Zainfekowanych: Trojan.Win32.VB.atg pominięty

D:\AUTORUN.INF Zainfekowanych: Virus.Win32.AutoRun.dq pominięty

D:\Recycled\ctfmon.exe Zainfekowanych: Trojan.Win32.VB.aqt pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\GSM SOFT\apps&games.rar/Apps e games/Apps/ActiveViewer/vnc-3.3.7-x86_win32.zip/vnc-3.3.7-x86_win32.exe/data0002 Zainfekowanych: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC-based.c pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\GSM SOFT\apps&games.rar/Apps e games/Apps/ActiveViewer/vnc-3.3.7-x86_win32.zip/vnc-3.3.7-x86_win32.exe/data0003 Zainfekowanych: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC-based.c pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\GSM SOFT\apps&games.rar/Apps e games/Apps/ActiveViewer/vnc-3.3.7-x86_win32.zip/vnc-3.3.7-x86_win32.exe/data0004 Zainfekowanych: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC-based.c pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\GSM SOFT\apps&games.rar/Apps e games/Apps/ActiveViewer/vnc-3.3.7-x86_win32.zip/vnc-3.3.7-x86_win32.exe Zainfekowanych: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC-based.c pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\GSM SOFT\apps&games.rar/Apps e games/Apps/ActiveViewer/vnc-3.3.7-x86_win32.zip Zainfekowanych: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC-based.c pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\GSM SOFT\apps&games.rar RAR: zainfekowany - 5 pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\3510 większość pasuje do 7650\3510i.Software.PhSLICER.rar/Mobimbv12.zip/mobimbv12/Loader.exe Zainfekowanych: VirTool.Win32.Patcher.a pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\3510 większość pasuje do 7650\3510i.Software.PhSLICER.rar/Mobimbv12.zip Zainfekowanych: VirTool.Win32.Patcher.a pominięty

D:\Olusi Dokumenty\S T U F F\Paweł\Nokia7650\CD1\NOKIA SOFT\3510 większość pasuje do 7650\3510i.Software.PhSLICER.rar RAR: zainfekowany - 2 pominięty

(Gutek) #4

usuń zadanie

Prawoklik na Mój Komputer>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

Pobierz program SDFix

-