Zainfekowany proces explorer.exe


(96jasio96) #1

Według tej strony http://www.hotfix.pl/articles.php?article_id=12 (Pkt 3 Brak/uszkodzenie pliku explorer.exe ) , mam zainfekowany proces explorer.exe . Oto log z HiJackThis :

http://wklej.org/id/77553/


(@Blade@) #2

Pokaż log z Combofix


(96jasio96) #3

Dziękuje tobie !!