Zainfekowany system? Prośba o sprawdzenie loga


(Mastyka) #1

Witam.

Na pasku autostartu, przy włączaniu internetu pojawiają się ostrzeżenia (np. System Alert!) o zainfekowaniu systemu przez spyware, malware, konie trojańskie itd. oraz sugerujące w związku z tym zakup oprogramowania anty... Mój program antywirusowy oraz inne nic nie wykrywają.

W związku z powyższym proszę o sprawdzenie loga:


(adam9870) #2

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Asterisk) #3

Proponuję zapoznać się z tym tematem